AktivKollegiet i Hellebæk

AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor unge mennesker i §85 tilbud og i efterværn, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte i en kortere eller længere periode af deres liv.

Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse. De kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til unge som har psykiatriske diagnoser i lettere grad og unge som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede.

Kontakt det sociale tilbud