Ældrecentret Enggården

På plejecenter Enggårdens Ældrecenter er nøgleordene:

 • Det skal være et trygt sted at bo
 • Det skal være et rart sted at besøge
 • Medarbejdernes arbejdsglæde vægtes højt
 • Borgernes selvbestemmelsesret er en selvfølge
 • Kosten har stor betydning for borgernes trivsel
 • Der skal være ligeværdighed i alle forhold

Det opnår vi blandt andet ved:

 • Medarbejdere og borgere skaber sammen en hyggelig atmosfære
 • Borgerens familie og venner er altid velkomne
 • Der arbejdes målrettet med arbejdsmiljø
 • Der tages udgangspunkt i borgernes ønsker og behov
 • Der kan udarbejdes individuel kostplan hos borgere med særlige behov
 • Flest mulige faglærte medarbejdere

Kontakt det sociale tilbud