Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Ældrecentret Broparken

Rødovre kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 27. juni 1961, efter indstilling fra det sociale udvalg at søge erhvervet det areal, der er beliggende på trekanten mellem Slotsherrensvej, Rødovrevej og Lisbjergvej til sociale formål. Arealet tilhørte Rødovre Haveby og blev af kommunalbestyrelsen købt til opførelse af en række sociale institutioner, der tilsammen skulle udgøre et socialt center.

Broparken er bygget på dette areal i fællesskab mellem Københavns amt og Rødovre kommune med tanke på en centerfunktion. Plejehjemmet Broparken blev indviet den 18. september 1969.

Ældrecentret Broparken afsluttede i år 2005 en større til- og ombygning med plads til 78 borgere i ét-rums boliger. Centret er nu indrettet med boliggrupper af forskellige størrelser, fra 8 til 12 boliger. Boligerne er ét-rums boligtyper med tilhørende fælleslokaler. I hvert afsnit er der store spise- og opholdsarealer.

Ældrecentret har mange forskellige faggrupper ansat. Enhver har sit eget arbejdsområde, men tværfagligheden og samarbejdet om de mange forskelligartede opgaver er alle med udgangspunkt i beboernes liv.

Ældrecentret er opdelt i 5 hovedområder:

  1. Administrationen
  2. Plejeenheden
  3. Serviceafdelingen
  4. Centralkøkkenet
  5. Teknisk afdeling

Kontakt Ældrecentret Broparken