Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Ældrecentret Æblehaven

I Æblehavens små boenheder er det samværet og den gode hverdag der er vigtig. Derfor er vores personale rigtig gode til at være nærværende i samværet med beboere.

Det er vores mål:
At alle ansatte er til udviklingssamtale hvert år via kompetenceprofilen og MUS.
At der løbende iværksættes undervisning og vejledning omkring indsats-/problemområder ud fra aktuelle behov/ønsker i personalegruppen.
At medarbejderne løbende uddannes til at varetage opgaver i forbindelse med elever og studerende.
At relevante interne og eksterne kurser vurderes og tilbydes medarbejderne.

Kontakt Ældrecentret Æblehaven