FindSocialeTilbud.dk

Ældrecenter Åbakken

Boligerne på Åbakken er fordelt på forskellige boenheder, som danner rammen om en masse sociale aktiviteter. I boenhederne spiser vi sammen, hygger os og sludrer om gamle dage.

Her er i det hele taget meget hjemligt, og vi besøger også ofte hinanden i vores boliger.

Flere af os er glade for at bruge stemmen, og vi mødes ugentligt i en sanggruppe og synger sammen. Der er også en oplæsningsgruppe hos os, hvor vi mødes til gode fortællinger en gang om ugen.

Vi har et dagcenter og en café, hvor vi lytter til foredrag, spiller banko eller hører musik.

Centret har flere gårdhavemiljøer, som kan bruges til at nyde den friske luft.

Af og til kommer nabobørnehaven på besøg, og også børnene fra den lokale skole har været forbi et par gange.

Åbakken er et godt sted at være for både borgere og personale. Vi lægger meget vægt på kvalitet i den service, vi tilbyder borgerne, og at alle mødes med respekt, omsorg, ligeværdighed og forståelse.

Vi mener, at følelsen af at høre hjemme er et vigtigt udgangspunkt for glæde og kvalitet.

Kontakt det sociale tilbud