FindSocialeTilbud.dk

Æblehaven

Velkommen til Vuggestuen Æblehaven, som er beliggende i Svendborggade 1 og fåborggade 6, 2100 Østerbro.

Vi kan kontaktes på telefon 33664410 eller direkte til pædagogisk leder, Jannie Møllerpå telefon 20336442. Vi kan også kontaktes på mail [email protected], som er den pædagogiske leders mail.

Ved besøg i vuggestuen, kontaktes den pædagogiske leder på 20336442. Rundvisninger foregår hver fredag kl.10.00 (DOG IKKE I UGE 37, 38, 39 og 40)

Vuggestuen åbner hver dag kl. 7.00 og lukker kl. 17.00. Indenfor det tidsrum, bliver der serveret mad 4 gange om dagen – morgen mad til dem som måtte være kommet afsted uden, et lille let måltid til ved 9.00 tiden, hvor der er samling, frokost ca. kl. 11.00 og eftermiddagsmad et sted mellem 14.00 og 15.00.

Der er altid mad til børn, som har en anden rytme, fordi de f.eks sover, når de andre børn spiser.

Æblehaven har lige nu plads til 72 børn i alderen 0 – 3 år, som er fordelt i to huse. Der er børn i alle aldre i alle grupper.

Vi har organiseret os således, at vi har delt os op i 6 grupper af ca. 12 børn i hver. Organiseringen har det overordnede formål at sikre genkendelighed, gennem tydelige rutiner, tryghed gennem kendte voksne og ro gennem opdeling i mindre grupper.

Vi er lige nu særligt optaget af, hvordan vi skaber gode overgange mellem den ene aktivitet til den anden, mellem hjem til vuggestue, mellem vuggestue til børnehave. -Men også mellem vores daglige aktiviteter i løbet af dagen. Dette for at sikre vores målsætning om genkendelighed, rutiner og tryghed.

Vi løser vores daglige pædagogiske opgaver sammen. Overskud hos medarbejderne er en forudsætning for et sundt og udviklende miljø for børnene.

Vi udnytter og deler viden og ressourser, som ligger i personalegruppen, for derigennem at skabe synagi til fælles glæde for børn, forældre og medarbejdere.

Vi Ønsker at indgå et partnerskab med forældre til børn i vuggestuen. Det skal forståes som, at forældre og medarbejdere i fællesskab, gennem dialog, bygger en rame op omkring barnet, således at de bedste forudsætninger for udvikling og omsorg kan blive givet og barnetes behov kan blive oversat og dermed omsat til handling til fordel for barnet..

Vi ser samarbejdet med forældrene som essentielt.

Alle medarbejdere i Æblehaven, har positivt valgt, at beskæftige sig med vuggestuebørn. Vi ved, at det fundament, som bliver skabt i de første leveår af et barns liv, har markant betydning for resten af barnets liv. det er derfor af afgørende betydning, at det pædagogfaglige personale har viden om, hvornår et barn er på den rigtige vej og hvornår et barn har brug for særlig støtte.

Det er vores opgave, at se barnet der, hvor det er lige nu og det er vores opgave at handle til fordel for barnet i samarbejde med forældrene.

Anerkendelse er vores værdibærende fundament for vores arbejde på alle planer.

Anerkendelse er et menneskesyn og dermed en værdi vi gennem indsigt i os selv og viden om barnet, bringer videre i vores pædagogiske praksis, i vores samarbejde med forældre og med hinanden.

Kontakt det sociale tilbud