FindSocialeTilbud

Det du bør vide om Sociale Tilbud i Odense

Sociale tilbud i Odense

I Odense ønsker kommunen at hjælpe alle borgere med at forebygge sygdomme og at blive raske fra sygdomme, med følgende vision:

“Sundhedstilbuddene er til dig, der er borger i Odense Kommune. Hvad enten du lever med en kronisk sygdom, ønsker at stoppe med at ryge eller blot søger inspiration til din hverdag, finder du hjælpen her”

Dette ønsker Odense Kommune at tilbyde sine godt 204.000 indbyggere. For at kunne leve op til deres løfte om sundhed til deres borgere, tilbyder Odense en lang række sociale tilbud. Disse sociale tilbud omfatter blandt andet botilbud, opholdssteder, krisecentre, dagskoler og plejehjem.

Ud over kommunens tilbud, kan borgerne også benytte sig af private tilbud. Den private sektor kan ligeledes tilbyde botilbud, opholdssteder, misbrugscentre og meget mere.

På denne side kan du blive klogere på hvordan nogle af de Sociale Tilbud Odense har at tilbyde fungerer.

Opholdssteder i Odense

Hvem kan et opholdssted hjælpe?

Et opholdssted er for borgere som er udsatte. Dette kan være borgere som har mentale og sociale adfærdsvanskeligheder, forældrene ikke magter at give sit barn et trygt hjem eller noget helt tredje.

Opholdssteder i Odense fokuserer som regel på en bestemt målgruppe. Dette gør at opholdsstedet kan hjælpe med specifikke problemstillinger og at beboerne kan møde andre som er i samme aldersgruppe, har samme problemer eller lignende.

Dette forudsætter at der foretages en grundig undersøgelse af den kommende beboer, for at finde frem til hvilket opholdssted er det rigtige valg.

Hvordan skabes trivsel på et opholdssted?

Trivsel er af stor betydning for om den ny beboer udvikler sig optimalt. For at skabe en god trivsel, skal der gøres et stort forarbejde, for at finde det helt rigtige opholdssted.

Det første led i processen er, at finde ud af hvilke udfordringer det nye hjem skal kunne hjælpe med. Dette gøres ved at klarlægge hvilke udfordringer barnet, eller den unge person har. Udfordringerne kan være mange, blandt andet kan den nye beboer være indblandet i kriminalitet, eller have adfærdsmæssige problemer.

Når det er klart hvilke udfordringer opholdsstedet skal kunne hjælpe med, er det lettere at finde et nyt hjem hvor beboeren kommer til at trives og får hjælp i dagligdagen.

Har du spørgsmål til din anbringelse? Det har de fleste…

Har du spørgsmål om anbringelse? Så er du ikke alene.

For mange kan det føles som livet vendes på hovedet, når de skal anbringes. Selv om du muligvis ikke flytter ud af Odense, som du kender, så er der mange ændringer. Du skal flytte til et nyt hjem, med nye møbler og andre børn/unge som du skal forholde dig til. Selvom dette kan være starten på et nyt kapitel med tryghed og en struktureret hverdag, er det ganske normalt at være lidt skeptisk om det der er i vente.

Alle situationer er forskellige og derfor er det også meget blandet hvordan en anbringelse opleves. Her er nogle af de spørgsmål andre har undret sig over når de er blevet anbragt:

  • Hvad var grunden til at jeg skulle anbringes?
  • Får jeg lov til at flytte hjem igen?
  • Hvor meget må de nye voksne i mit liv bestemme over mig?
  • Må jeg flytte igen, hvis jeg ikke kan lide mit nye hjem?

Det hjælper altid at tale om alle tankerne med andre. Hvis du har brug for en at snakke med, er der hjælp at hente flere steder i Odense, hvor de ved meget om hvordan du har det i din situation. Nogle af dem er, headspace Odense, Ung på Linje og GirlTalk.

Hvordan er dagligdagen på et opholdssted?

En meningsfuld hverdag med rutiner, skolegang og aftaler kræver overholdelse af diverse regler. Alle opholdssteder i Odense har diverse regler som skal følges, ligesom at der findes husregler i de fleste hjem.

Reglerne i opholdsstederne varierer selvfølgelig efter hvilke beboernes alder, behov og meget mere. Dog kan der forventes følgende regler:

  • Du vil have diverse pligter, såsom mødepligt til nogle aktiviteter, du skal lave lektier og du skal i seng et bestemt tidspunkt.
  • Du vil også skulle hjælpe til med det huslige arbejde, såsom at rydde op på dit værelse og assistere i køkkenet ind imellem.

Reglerne er til for at alle der bor på hjemmet har det godt og trives. Der forventes dog ikke at du kan finde ud af alle tingene med det samme. Du får god hjælp fra de voksne og de andre der bor på stedet.

Hvad kan jeg forvente af min sagsbehandler?

En sagsbehandler er en kvinde eller mand, som ved alt om din situation og laver en plan for dit ophold.

Du kommer løbende til at have møder med din sagsbehandler. Møderne bruges til at vide hvordan du har det og hvordan det går med dit forløb. Hvis du undrer dig over noget, har behov for at fortælle noget eller lignende, så kan du tale med din sagsbehandler.

Det kan være svært at huske alt hvad der bliver talt om til mødet med din sagsbehandler. Du har derfor mulighed for at have en du stoler på, med til mødet.

Botilbud i Odense

Hvem får tilbudt et botilbud?

Odens har mange forskellige botilbud for, at dække behovet hos de mange forskellige borgere. En borger kan have behov for et botilbud, hvis de har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller både er hæmmet fysisk og psykisk.

I disse tilfælde kan borgeren har behov for pleje, hjælp og andre omgivelser end omgivelserne i deres eget hjem. Et botilbud kan hjælpe med midlertidige-, længerevarende- og permanent behov for hjælp.

Hvad koster et ophold på et botilbud?

Servicelovens paragraf 107, 108 og almenboliglovens paragraf 105, bestemmer hvor meget der skal betales for et botilbud, eller om der ikke skal betales for botilbuddet.

Der findes altså tre typer paragraffer, som afgør om der skal betales for et botilbud. Du kan læse mere om betalingen for et botilbud herunder.

Priser efter § 107 i Serviceloven

Denne paragraf opsætter reglerne for midlertidige botilbud.

Når der tildeles et midlertidigt botilbud er det Odense kommune som afgør hvor meget prisen for botilbuddet. Beslutningen om prisen træffes ud fra borgerens indtægter og udgifter. Borgeren skal nemlig have råd til at betale deres nuværende udgifter.

Hvis en borger får tildelt et midlertidigt ophold og beholder sin egen bolig i mellemtiden, så er denne borger, i mange tilfælde, fritaget for at betale for det midlertidige ophold.

Prisen på et midlertidigt botilbud bestemmes derfor i hvert enkelt tilfælde og ud fra borgerens personlige økonomi.

Priser efter § 108 i Serviceloven

Denne paragraf omhandler reglerne for længerevarende- og permanente botilbud.

Prisen for disse botilbud bestemmes ud fra beboerens omkostninger og indtægter.

Der skal ikke betales et indskud til en bolig, som er omfattet af paragraf 108. Du kan dog ikke søge om boligstøtte til denne type bolig.

Prisen for længerevarende- og permanente botilbud varierer derfor fra person til person.

Priser efter § 105 i Almenboligloven

En almen bolig tilbydes til en række forskellige borgere. Borgere som lejer denne type bolig betegnes som almindelige borgere.

Hvis du får tilbudt en almen bolig, så bestemmes huslejen ud fra balanceprincippet. Dette betyder at huslejen skal hænge sammen med din indtægt og øvrige udgifter.

Af lejekontrakten fremgår der yderligere at at du ved indflytning i en almen bolig, skal betale et indskud og har mulighed for at søge om boligstøtte.

Har jeg indflydelse på valg af botilbud?

Hvert botilbud er inddelt enten efter servicelovens § 107 og servicelovens § 108. Disse paragraffer afgør om du frit kan vælge et botilbud eller om Odense kommune tager afgørelsen for dig.

Frit valg af botilbud og § 107

Hvis du får tilbudt et botilbud efter paragraf 107, kan du ikke frit vælge et botilbud, du ønsker et ophold på.

Dog skal Odense Kommune inddrage din mening, når de vælger et botilbud til dig. Hvis du alligevel får tilbudt et botilbud, som du ikke finder relevant til dit behov, så har du mulighed for at klage.

Frit valg af botilbud og § 108 og almenboligloven § 105

Hvis du får tildelt et længerevarende botil, kan du frit vælge et botilbud som skal være dit hjem.

Odense Kommune kræver dog at boligtilbuddet er egnet til dit behov, tilbuddet skal være registreret på Tilbudsportalen og så skal det ikke være meget dyrere end det tilbud kommunen kan finde til dig.

Anden relevant viden for dig om botilbud

Indretning af botilbud

Af paragraf 116 fremgår det at der ikke ydes økonomisk support til indretning af et botilbud.

Du skal dertil være opmærksom på, at hvis du vælger at indrette dit botilbud kan du være pligtet til at sætte botilbuddet istand, sådan at det fremgår i oprindelig stand ved fraflytning.

Hvor lang er ventetiden på et botilbud?

Hver kommune i Danmark har pligt til at have et udbud af botilbud, som svarer til efterspørgslen til rådighed.

Dog fremgår det af Servicelovens § 4, at kommunerne er tilladt at have en kortere ventetid.

Krisecentre i Odense

Hvem henvender et krisecenter sig til?

Krisecentre i Odense er for alle borgere som bliver udsat for vold, eller oplever trusler på vold i hverdagen. Dertil henvender de fleste krisecentre sig til en specifik målgruppe, for at kunne hjælpe bedst muligt. Typiske målgrupper for krisecentre i Odense er for kvinder over 18 år, mænd over 18 år og unge som har behov for at flygte fra en æresrelateret konflikt.

En henvendelse på et krisecenter, kan både foregå over telefon eller ved at møde op på krisecentret. Du har altid mulighed for at henvende dig anonymt og få hjælp og vejledning. På hvert krisecenter er der en ansvarlig som beslutter om du kan få et ophold på centret.

Krisecentre og kvinder

Hvad er et krisecenter for kvinder?

Hvis du oplever vold eller bliver truet med vold i dagligdagen- kan du henvende dig til et krisecenter.

Ring til politiet i Odense hvis du akut har behov for hjælp med vold.

Hvad er vold? Vold kan forekomme i mange former og kan både være fysisk, psykisk, seksuel, materiel og økonomisk. Du kan læse mere om de forskellige former af vold længere nede på siden.

I Odense kommune ønsker kommunen at hjælpe kvinder som dagligt bliver udsatte for vold, eller bliver truede med vold. Derfor er det muligt at henvende sig til et af krisecentrene, som både kan vejlede og rådgive kvinder til et liv uden vold, samt tilbyde et midlertidigt ophold.

Personalet er uddannet til at give støtte, vejlede og har en stor forståelse for kvindens situation. Børn er også velkomne sammen med deres mor, på langt de fleste krisecentre, hvor personalet også har stor erfaring med at tage imod børn, hvor vold er en del af deres hverdag.

Hvordan opleves vold?

Der findes mange forskellige former for vold. Her kan du læse mere om hvordan du kan opleve vold:

Psykisk vold er den vold som ikke efterlader synlige spor på kroppen. Eksempler på psykisk vold er manipulation, nedgørelse, isolation og meget mere.

Fysisk vold opleves som smerter på kroppen, hvor du eksempelvis kan blive slået eller sparket.

Seksuel vold er når du bliver tvunget til sex imod din vilje. Dette behøves ikke kun at være direkte sex, alle former for seksuel akt, imod din vilje er en forbrydelse.

Materiel vold er ødelæggelse af dine personlige ejendele. Hvis dine ting bliver stjålet, eller du nægtes adgang til dine personlige ejendele, er der også tale om materiel vold.

Økonomisk vold er når en anden person tager styring over din økonomi. Du får eksempelvis ikke lov til at bruge dine penge som du ønsker, bliver tvunget til at tage et lån, eller lignende.

Hvordan kontakter jeg et krisecenter?

Hvis du som kvinde oplever vold, er der hjælp at hente i Odense. Du kan henvende dig telefonisk, eller møde op på et krisecenter. De fleste krisecentre har døgnåbent, hvor der altid er personale klar til at tage imod dig.

Jeg tør ikke henvende mig til et krisecenter. Hvis du går rundt med denne tanke, er du ikke den eneste. Du kan altid henvende dig anonymt til et krisecenter, hvor din partner ikke finder ud af, at du har henvendt dig til et krisecenter.

Hvad kan et krisecenter i Odense hjælpe med?

Et krisecenter har hjulpet mange kvinder, som er i samme situation som dig. Krisecentret ved derfor hvordan du har det og hvilken hjælp du har behov for.

Krisecentre tilbyder dig beskyttelse, sikkerhed, krisehjælp, rådgivning og vejledning. Med andre ord tilbyder et krisecenter den hjælp du har behov for, for at få et trygt liv uden vold.

Hvad er prisen for et ophold på et krisecenter?

De fleste krisecentre får økonomisk støtte, som betyder at du kun betaler et symbolsk beløb for dit ophold. Du kan finde den eksakte pris på det ønskede krisecenters hjemmeside.

Den daglige økonomi på et krisecenter er lig med økonomien, når du boede hjemme. Du betaler selv for maden til dig og dine børn, hvis du har børn med på krisecentret.

Krisecentre for mænd i Odense

Landet over opleves et stigende behov for krisecentre for mænd. Derfor findes både krisecentre og mandecentre landet over, ligesom at der også er et krisecenter for dig i Odense.

Et krisecenter er for dig som befinder dig i en krise. En krise kan både være et ægteskab som er gået i stykker, din virksomhed er gået konkurs, du føler dig ensom og meget mere.

Hvordan kan et krisecenter hjælpe mig?

Personalet på et krisecenter for mænd i Odense er fagligt uddannet til at hjælpe dig videre ud af din krise. Hjælpen omfatter rådgivning og vejledning, som sikrer at du kommer godt videre. Vigtigst af alt er personalet gode til at lytte til dine problemer og snakke med dig.

Krisecentre har tavshedspligt, sådan at du frit kan tale om dine problemer uden at familie, venner, arbejdskolleger og andre hører om din kontakt til et krisecenter.

Hvis du har behov for et ophold på et krisecenter, skal du undersøge hvilke krisecentre har mulighed for at tilbyde dig et ophold. Vær opmærksom på at du betaler for opholdet på et krisecenter.

Odense tilbyder sikre krisecentre for dig der oplever æresrelaterede konflikter

Oplever du æresrelaterede konflikter i din familie, kan du henvende dig til et sikkert krisecenter i Odense. Har du brug for et sikkert krisecenter eller brug for råd til æresrelaterede konflikter? Så kan du henvende dig til et krisecenter, som vægter din sikkerhed og tryghed. Krisecentrene ved hvor vigtigt det er for dig, at du kan opholde dig hemmeligt på stedet og derfor vægter de sikkerhed højt.

Æresrelaterede konflikter kan være meget forskelligt, såsom at du bliver tvunget til at giftes, din familie styrer hvilke sociale arrangementer, du må deltage i og meget mere. Når du oplever en form for æresrelateret konflikt, vil du typisk ikke kunne henvende dig til et familiemedlem for at få hjælp.

Dagskoler i Odense

Hvad er en dagskole?

Dagskoler i Odense henvender sig til børn og unge, som har svært ved at lære under de almindelige rammer i folkeskolen. Grunden til at at denne målgruppe har svært ved indlæringen i folkeskolen, kan eksempelvis være at eleven har ADHD eller autisme.

En dagskole følger det samme undervisningsmateriale, som en almindelig folkeskole, og har visionen om at enhver elev skal få en folkeskoleeksamen, hvis det er muligt.

Dagskolen skiller sig ud fra folkeskolen ved, at tilbyde et undervisningsforløb som er tilpasset til hver elev. Dertil vægter dagskolen også at udvikle eleverne socialt. Der er ikke lige mange elever i hver klasse på en dagskole, som gør det lettere at differentiere undervisningen og opbygge sociale relationer.

Forløbet på en dagskole

Forløbet inden indskrivningen

Et forløb på en dagskole, starter i de fleste tilfælde med at læreren i folkeskolen, forældre eller eleven selv gør opmærksom på, at det er svært at lære optimalt i folkeskolen.

Først skal Odense Kommune godkende eleven til en plads på en dagskole, før en passende dagskole kan findes til eleven. For at finde den rigtige skole, som kan dække elevens behov, holdes samtaler med skolen.

Skolegangen på en dagskole

En dagskole har ressourcerne til at give hver elev et individualiseret skoleforløb, som både fokuserer på at udvikle det faglige og sociale. Dette indebærer både individuelle opgaver og arbejde i grupper.

For at sikre en konstant udvikling, bliver elevens forløb vurderet og optimeret løbende.

Enhver dagskole har til formål at gøre eleverne klare til at komme tilbage til folkeskolen, gøre dem klare til optagelse på en ungdomsuddannelse, eller at blive klare til et arbejde. Derfor er det vigtigt at finde den rigtige dagskole, som kan udvikle eleven.

Afslutningen på dagskolen

Skoleforløbet på en dagskole bliver afsluttet gradvist, sådan at der ikke sker en for stor ændring i elevens hverdag. En pludselig ændring kan give eleven en dårlig start på sit videre forløb.

Eleven vil derfor opleve en gradvis udslusning fra dagskolen, sådan at der sker en tryg overgang til elevens nye hverdag.

Når dagskoleforløbet slutter, har eleven mulighed for at få en medfølger med de første dage på deres nye sted. En medfølger kan hjælpe eleven godt i gang de nye sted, fordi medfølgeren ved hvordan der skabes trygge rammer for eleven.

Fokus på elevens behov

Der findes forskellige dagskoler, som kan hjælpe forskellige behov. Dette sikrer at enhver elev som har behov for et dagskole forløb, næsten altid kan få hjælp i Odense.

Når eleven starter på en dagskole, vurderes hvordan eleven lærer bedst givet deres vanskeligheder. Ud fra vurderingen af eleven, laves en undervisningsplan som er tilpasset eleven.

De fleste elever der går på en dagskole har en form for psykosocial udfordring og derfor laves en individuel plan, som giver eleven de bedste forudsætninger for at få en folkeskoleeksamen.

Eleven udvikles også socialt, hvor de lærer at omgås andre elever som også kan være udfordrede i sociale situationer. Det kan være lettere for eleverne at udvikle sine sociale relationer, med andre som er i samme situation som dem selv.

Plejehjem i Odense

Det at flytte på et plejehjem

Et plejehjem er for borgere som af en eller anden årsag ikke kan tage vare på sig selv i eget hjem. Dette kan eksempelvis være grundet kroniske sygdomme, alzheimers og meget mere. Personalet på et plejehjem kan tilbyde hjælp til dagligdagens gøremål, pleje, opvartning og opsyn døgnet rundt, som borgeren ikke har mulighed for at få i hjemmet.

Personalet på et plejehjem har derfor mange forskellige kompetencer, for at kunne hjælpe plejehjemmets beboere med daglige gøremål, dosering af medicin og andre gøremål.

Selvom en borger kan have nedsat fysiske evner, være kronisk syge eller lignende, har borgeren samme rettigheder, som når de boede hjemme i egen bolig. Borgeren får stadig sin pension, betaler husleje, betaler for egen kost og andet.

Beboernes ønsker og behov

De fleste plejehjem i Odense tilbyder velkomst samtaler til kommende beboere. Samtalen skal gøre personalet klare til at tage imod deres nye beboer og forberede den nye beboer på sin nye tilværelse.

Under samtalen klarlægges hvilket pleje behov borgeren har. Kan borgeren selv stå op om morgenen, er der behov for hjælp til at tage et bad og meget mere.

Dertil skal personalet også finde frem til om der skal tages højde for en sygdom, hvor social borgeren ønsker at være på plejehjemmet og meget mere.

Borgeren har også mulighed for at fortælle om ønsker i hverdagen, sådan at personalet kan give borgeren den bedste velkomst, som kan skabe en god trivsel i det nye hjem.

Odense kommune tilbyder en lang række sociale tilbud

I enhver kommune, bor der forskellige borgere med dertilhørende forskellige behov. Derfor kan Odense Kommune tilbyde mange forskellige sociale tilbud, til borgernes forskellige behov.

Dertil er der også en række private udbydere af sociale tilbud i Odense Kommune. Har du eksempelvis behov for hjælp til misbrug? Kan du læse mere om dette herunder.

Misbrug

Hvad er et misbrug?

Et misbrug kan være meget forskelligt, hvor kendetegnet er at en person er afhængig af euforiserende stoffer, en bestemt handling eller lignende. Et misbrug kan eksempelvis være alkoholisme, ludomani eller en spiseforstyrrelse.

De fleste misbrugscentre arbejder med metoder som skal gøre misbrugeren fuldstændig fri for deres misbrug. Der er derfor ingen mellemvej, borgeren skal lære at leve et liv uden det de har været afhængige af.

Behandlingerne på et misbrugscenter foregår på et behageligt center, hvor borgeren føler sig tryg og kan slappe af. Ud over et fagdygtigt personale som bruger anerkendte metoder, har de fleste misbrugscentre et samarbejde med psykologer, læger og andre faggrupper som kan sikre et succesfuld forløb.

Kan jeg blive aflastet?

Hvis du passer et familiemedlem eller nærtstående relation i dagligdagen, så har du mulighed for at søge om aflastning. Det kan være at personen er kronisk syg, har nedsat psykisk funktionsevne eller lignende. Du kan søge om aflastning hvis personen du hjælper med daglige gøremål bor hjemme hos dig, eller på et hjem.

Du kan søge om denne hjælp hvis du skal til udlandet på ferie, er forhindret i at passe vedkommende i noget tid eller lignende. Vedkommende er afhængig af de plejeopgaver du varetager og derfor skal personen få hjælp, når du ikke har mulighed for at hjælpe.

Udvikling igennem hobby

Udvikling igennem hobby kan hjælpe med at fjerne fokus fra det faktiske formål og fjerne presset på borgeren.

Dette kan eksempelvis gøres med at passe dyr, såsom hunde, heste, køer osv.

Dyret er afhængigt af at få mad, at komme ud på gåture og meget mere, som lærer borgeren at tage ansvar og at dække dyrets behov.

Dertil kan det også være lettere at danne sociale kompetencer, med pasning af et dyr. Dyr har tendens til at være forudsigelige i deres adfærd, som gør at borgeren altid ved at hunden bliver glad når den får mad osv. Yderligere dømmer et dyr ikke personen. Relationen til et dyr kan derfor give borgeren selvtillid, sådan at det er lettere at danne relationer til andre mennesker.

Fokus på specifik målgruppe

For at hjælpe borgeren bedst, er der mange sociale tilbud som henvender sig til specifikke målgrupper, hvor personalet er uddannet til at hjælpe med målgruppens problemer.

En specifik målgruppe kan eksempelvis være drenge under 18 år med ADHD og en kriminel løbebane. I dette tilfælde er personalet uddannet til at hjælpe kriminelle unge.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

  1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

  2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

  3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

  4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.