FindSocialeTilbud.dk

Historien bag

Historien om Rosengården starter i 1965 i Grumløse, hvor beboerne dengang var  handicappede unge. Bygningerne lignede et husmandssted.

I 1971 flyttede Rosengården til den nuværende adresse på Sværdborgvej i Lundby, Vordingborg Kommune.

I dag er lokalerne og værelserne på Sværdborgvej med til at skabe et brugervenligt og funktionelt miljø for god trivsel.

På gården er der masser af plads, udfoldelsesmuligheder og frisk luft med naturen som nærmeste nabo. På Rosengården nyder vi naturen og har flere spændende fremtidsplaner med vores store og fredfyldte område: Vi planlægger blandt andet at etablere en sansehave til stimuli.

På Rosengården har fem af de nuværende ni beboere boet sammen siden de rejste fra Marjatta i 1965. De er alle fem opvokset med Rudolf Steiner pædagogikken.

De øvrige beboere er flyttet til Rosengården i henholdsvis 1979, 2013, 2017 og 2020.

Fokus på individet

På Rosengården lægger vi stor vægt på at have individet i fokus.

Inddragelsen af beboerne i hverdagen er med til at skabe sammenhæng og mening i beboernes tilværelse, og er en afgørende faktor i forhold til deres individuelle udvikling.

Vi arbejder ud fra pædagogiske handleplaner, der udarbejdes på baggrund af målet for beboerne. For at lykkes med dette har hver beboer tilknyttet en kontaktperson.

Kontaktpersonens rolle er at have særligt fokus på at udvikle og vedligeholde de færdigheder, der kan give livskvalitet og trivsel.

Neuropædagogisk tilgang – fokus på hjernens funktion, via en udredning der påviser den enkelte beboers udviklings-niveau på forskellige områder.
Metode: Neuropædagogisk udredning af alle beboere.

Low arousal – har til formål at forebygge og mindske konflikter og problemskabende adfærd.
Metode: Vi giver udfordringer der passer til beboerens udviklings-niveau.

Strukturpædagogisk tilgang – har til formål at skabe regelmæssighed og ro i beboerens hverdag.
Metode: Vi arbejder ensartet, og følger vores fastlagte dags-rytme.

Anerkendende pædagogisk tilgang – udvikler den enkeltes selvtillid, selvværd og selvforståelse.
Metode: Vi anerkender den enkelte beboers ønsker, valg, færdigheder og begrænsninger.

Kommunikationsformer – har til formål at fremme forståelsen mellem beboere og personale.
Metode: Vi bruger Tegn Til Tale, piktogrammer og andet billedmateriale.

Læs mere på vores hjemmeside https://rosengaarden-lundby.dk/ 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Tove Jensen

Visitationsansvarlig

Tove Jensen

Antal normerede pladser

12

Diagnose

Asperger, Udviklingshæmning, Hjerneskade, Autisme, Demens

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=WRW-4537&afdelingsid=e67a9fef-7a21-41bd-a1fc-5ca5af990c7a&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Antal ledige pladser

1

Kommune

Vordingborg