Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Ny Fjordbo

Personer med fysiske handikap
Psykiatriske lidelser af generel karakter

Vejlefjord Rehabilitering ejes af Vejlefjord Fonden og har en lang historie, der afspejler udviklingen i samfundet og ændringer i behovet for samlet, specialiseret fagekspertise på forskellige områder. Vejlefjord Rehabilitering er et specialiseret rehabiliteringscenter for voksne, unge og børn der oplever funktionsnedsættelse i forbindelse med hjerneskade, langtidssygdom eller operation.

Stor faglig bredde, tværfaglighed og specialisering er med til at sikre, at vi kan modtage patienter med mangeartede og komplekse behov for specialiseret rehabilitering.

Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO, hvor vi leverer specialistudredninger og rådgivning om børn og voksne med hjerneskade, udviklingsforstyrrelse og ofte psykiatrisk komorbiditet.

Vejlefjord Rehabilitering består af 2 sengeafsnit fordelt på 2 etager. Der er desuden et Voksenambulatorium og et Børneneurocenter der løser ambulante opgaver for bl.a. regioner, kommuner og VISO. Ny Fjordbo er vores botilbud der tilbyder rehabilitering til unge i alderen ca. 15-40 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Vejlefjord Rehabilitering råder over 33 sengepladser og Ny Fjordbo råder over 12 sengepladser.

På Vejlefjord har vi, som ét af de eneste specialhospitaler i Danmark, valgt neuropsykologien som toneangivende. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor patienten er omdrejningspunktet i behandlingsforløbet, og hvor de pårørende inddrages som en naturlig del af patientens rehabilitering. Målet er altid at hjælpe patienten til at få livskvaliteten tilbage og blive rustet til hverdagen.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor fagligheden er i højsædet, patienten er i centrum, og den enkelte medarbejder bidrager til at styrke den faglige udvikling gennem refleksion over egen praksis.

Vi har et teknologiudvalg, hvis opgave er at være opsøgende i forhold til ny teknologi, samt implementering af ny teknologi. Vi er medlem af en landsdækkende ERFA gruppe indenfor teknologi, hvor formålet er vidensdeling på tværs af fase II og III tilbud. Vi erhverver løbende ny teknologi, og har jævnligt noget på prøve med henblik på at vurdere effekten indefor neurorehabilitering.

På Vejlefjord Rehabilitering er evidens i højsædet, og en evidensbaseret tilgang er en del af Vejlefjord Rehabiliterings virksomhedsgrundlag.

Med evidens forstås på Vejlefjord Rehabilitering ‘Den aktuelt bedste viden man har om et givent forhold’.

Med evidensbaseret tilgang forstås, at vi arbejder med og forholder os systematisk, omhyggeligt og kritisk til såvel videnskabelig viden (efter videnskabelige kriterier) som kvalificerede faglige vurderinger og erfaringer.

I rehabiliteringen arbejder vi således systematisk med at vurdere styrken af og kombinere den aktuelle videnskabelige viden med fagfolks vurderinger og erfaringer. Hele tiden med øje for den konkrete patient/beboers ønsker og situation.

Enhed for Forskning, Effektdokumentation og Udvikling (EFEU)

Som fagligt fyrtårn lægger Vejlefjord Rehabilitering vægt på at bidrage til generering af viden om, hvad der har effekt på genoptræning og rehabilitering af fysiske og mentale funktioner, patientens oplevede livskvalitet og tilfredshed samt sundheds- og samfundsøkonomiske aspekter.

Vi har samlet vores indsats indenfor forskning, effektdokumentation og udvikling i enheden EFEU, som ledes af forsknings- og udviklingschef Mette Underbjerg.

Faggrupperne på Vejlefjord Rehabilitering er:

 • Virksomhedsansvarlig neurolog
 • Læge i almen medicin
 • Sygeplejersker
 • Neuropsykologer
 • Børneneuropsykologer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Diætist
 • Neuro-optometrist
 • Speciallærere
 • Neuropædagoger
 • Logopæder
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Sundhedsfaglige patientkoordinatorer

Kontakt Ny Fjordbo

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Henriette Grauslund

Diagnose

Depression, Hjerneskade, Synsnedsættelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år