Knoppen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Målgruppen for Opholdsstedet Knoppen er tidligt skadede børn og unge i alderen 12-18 år med risiko for at udvikle bl.a. dyssocial personlighedsstruktur og adfærdsforstyrrelser.Endvidere kan det være børn/unge, hvor der stilles betydelige krav til sikkerhed.

Kontakt det sociale tilbud