fbpx

VIP Huset er en højtspecialiseret behandlingsinstitution for unge piger i alderen af 15 – 25 år og har lejligheder for unge af begge køn i alderen 17-27 år. Vi tilbyder støtte og behandling for unge med psykosociale vanskeligheder og/eller sindslidelser såsom ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og lign.

​Vi har til huse i en skøn patriciervilla på Englandsvej 27 med plads til 10 unge samt i 4 2værelseslejligheder i Kastruplundgade. Begge på Amager, Kbh. S.

Vi planlægger vores behandling og støtte i samarbejde med den anbringende kommune og hvert enkelt ung. Vi har fokus på at imødekomme den enkeltes behov samt styrke færdigheder og udviklingsmuligheder. Vores tilgang til de unge er anerkendende og respektfuld, og baseret på viden om, at ressourcer og forandringspotentiale kommer i spil, når de unge mødes med interesse, forståelse og værdighed. Problemgivende adfærd søges mindsket gennem fælles nysgerrighed og undersøgelse, og søges løst gennem medinddragelse og af den unges intentioner, viden og erfaringer. Både med hvad der lykkes, og hvad der giver udfordringer.

Vi gør brug af en anerkendende og relationspædagogisk tilgang og anvender metoden low arousal. Vores autismepædagogiske grundstruktur skaber grundlag for en forudsigelig, genkendelig og tryghedsskabende hverdag, som giver stabilitet i det daglige, understøtter en velfungerende og sund døgnrytme og styrker de unges mulighed for at påbegynde og fastholde uddannelse.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Teddy Friman Jeppesen

Diagnose

Autisme, Personlighedsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år

Kommune

København