fbpx

Vejgården

Vi er godkendt til følgende målgrupper:

– Personer i alderen 12 – 23 med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse og opmærksomhedsforstyrrelse.

Vores målgruppe kan karakteriseres ved at have sociale og adfærdsmæssige problemer, som følge af omsorgssvigt, ADHD og/ eller Autisme.

Vores målsætning er, at børnene og de unge udvikler livsduelighed, identitet og selvværd. Vi stiller skarpt på de svigt og de udfordringer, som det enkelte barn / den unge har med i bagagen, og skaber ud fra det et omsorgsfuldt miljø, som barnet / den unge kan trives og udvikle sig i.

Vores faglige målsætning er at børnene og de unge udvikler livsduelighed, identitet og selvværd. Vi stiller skarpt på de svigt og de udfordringer, som det enkelte barn / den unge har med i bagagen, og skaber ud fra det et omsorgsfuldt miljø, som barnet / den unge kan trives og udvikle sig i.

Vejgårdens værdigrundlag:

– Vejgården arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn, med sigte på at udvikle hele mennesker, som bliver i stand til på en konstruktiv måde, at tage ansvar for eget liv.

– Vi bestræber os på, til enhver tid at arbejde respektfuldt i forhold til det enkelte barn, og i forhold til det enkelte barns forældre.

-Vi forpligter os på, at vi selv løbende udvikler os, så vi til enhver tid kan matche de udfordringer børnene giver os. Denne udvikling sikres gennem efteruddannelse, kurser og supervision.

– Vi ønsker at vejgården skal være et rart sted at bo, en go base for en sund udvikling.

Kontakt det sociale tilbud