Det er Danske Diakonhjem, der ejer Valby Friplejehjem.

Danske Diakonhjem har stor erfaring med at opføre, drive og administrere plejehjem, herunder friplejehjem, hvor vi er landets største aktør. Vi arbejder med smart teknologi og velfærdsteknologiske løsninger i byggerierne. Men der skal være en rød tråd fra værdier og menneskesyn til byggeri og hjælpemidler.

Vi vil kendes for at sætte mennesket i centrum, for ordentlighed, kvalitet i ydelserne og konkurrencedygtige priser. Danske Diakonhjem arbejder non-profit, dvs. at vi ikke skal tjene penge på pleje og omsorg.

Fundamentet for Danske Diakonhjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi:

• betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt,
• styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,
• respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,
• imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,
• giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

København

image