fbpx

Væksthuset

Pædagogikken har et positivt udgangspunkt og en positiv synsvinkel på barnets eller den unges muligheder. Afsættet tages fra det barnet / den unge kan og mod nærmeste udviklingszone. Tilgangen er anerkendende og der arbejdes ud fra at opbygge og anvende relationer.

Vores pædagogik har sit udspring i miljøterapien, hvor vi ønsker at behandle og inddrage borgere. Ligeledes ønsker Væksthuset at inddrage borgerens netværk i behandlingen. Vi arbejder ud fra et anerkendende synspunkt, der tager højde for det enkelte individs behov for støtte og normering.

Væksthuset har forskellige afdelinger, hvor medarbejdergrupperne, har mange års erfaring, og for nogens vedkommende, har arbejdet sammen i mange år.

Væksthusets personale er overvejende pædagoger, men ikke udelukkende. Dette er en ting, som vi er stolte af, fordi vi på denne måde tilbyder vores borgere en alsidig forståelse af samfundets uddannelseslag. Samtidig er det udtryk for at Væksthusets arbejde er et “team” arbejde, som ikke kan fungere med enkeltstående individualister alene. De tværfaglige teams kommer barnet / den unge til gode.

 

Vi har mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn og unge, og unge voksne med;

  • Kontakt- og tilknytningsforstyrrelser
  • Forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet
  • Specifikke som gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • Autismespektrum forstyrrelser
  • Emotionel personlighedsforstyrrelse
  • Mental retardering / børn og unge der ikke er kognitivt alderssvarende
  • Omsorgssvigtede og tidligt skadede børn og unge

 

Målgruppen kan have behov for tiltag, der styrker selvbilledet – selvværd og selvtillid, behov for at lære de sociale spilleregler og normer for almindelig omgang med andre mennesker, samt behov for støtte og læring. Kendetegnende er ligeledes, at målgruppen har behov for robuste, rummelige og tydelig socialpædagogisk indsats, der både fortæller, at de vil dem noget, men også hvad de vil. Der gøres brug af visuelle styresystemer såsom ugeskema / dagsprogram. Alle tiltag har til formål at sikre, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt – så hurtigt som muligt.
Der er i koncernen Væksthuset og dets underafdelinger mulighed for at skabe små enheder helt ned til 3 beboere, med problemstillinger og alder der matcher hinandens, og vil give grobund for størst muligt socialt og udviklingsmæssigt udbytte.

Kontakt det sociale tilbud