Antal ledige pladser: 3

Ude-Bo

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk Ungdomsprojekt under foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse. Ude-Bo startede op i
1993 som et efterværnsprojekt.

I 2004 blev Ude-Bo et selvejende unge projekt og er idag godkendt til anbringelse
efter servicelovens paragraf 142 stk. 5 og § 107. Når unge er tilknyttet Ude-Bo
benyttes servicelovens §76, § 107 og § 85 samt loven om aktiv beskæftigelse § 32
og § 31B.

Ude-Bo’s målgruppe er borgere mellem 18-30 år med psykosociale problemstillinger. Herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidlig skadet og/eller udviklingsforstyrrelser.

Målgruppen er borgere, der har et ønske om en stabil tilværelse i egen bolig. Borgeren har også en erkendelse af, at de har brug for professionel støtte til positivt at udvikle og forandre deres tilværelse.

Borgere med massivt misbrug og/eller kriminalitet, samt borgere med voldelig adfærd er ikke i målgruppen.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Efterværn §76, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, §66 stk. 1 nr. 6

Leder

Britta Schmidt

Antal normerede pladser

13

Diagnose

ADHD, Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Alkoholmisbrug, Angstellerfobiskangst, Autisme, Depression, Forandretvirkelighedsopfattelse, Mani, Nervøseelstressrelateredetilstande, OCD, Omsorgssvigt, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Selvskadendeadfærd, Skizofreni, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerendeadfærd

Alder

18-23 år, 24-30 år

Tillægsydelser

Efterværn § 76, Bostøtte § 85

Antal ledige pladser

3

Kommune

Horsens

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.

image