fbpx

Trinbrættet

Trinbrættet blev i 1988 godkendt af Århus Amt som opholdssted for 6 børn og unge i alderen 6 – 18 år.

Vi bor i den gamle stationsbygning i landsbyen Uggelhuse ved Randers fjord, 13 km. øst for Randers.

De voksne bor ikke på stedet, men arbejder på skift i døgn- og aftenvagter.

Trinbrættet har flad ledelsesstruktur og det overordnede ansvar er delt i forskellige ansvarsområder mellem de faste voksne.

Vi er fem uddannede pædagoger, der sørger for en overskuelig hverdag, som tilgodeser det enkelte barn bedst muligt. Tryghed og tillid, krav og konsekvens med udgangspunkt i det enkelte barn, er nøgleord i vores syn på børns muligheder for i fred og ro at udvikle selvværd og resurser. Ligeledes er tolerance og hensyn til andres behov et gennemgående tema i det daglige samvær.

Trinbrættet er et hjem, hvor hverdagen drejer sig om skolegang, fritidsaktiviteter og hjemmeliv sammen med voksne og kammerater.

Skolegangen foregår oftest på distriktsskolen. Sammen med PPR. Kan findes andet relevant tilbud evt. hjemmeundervisning i en indslusningsperiode.

Udover ture og fællesaktiviteter tilstræber vi at alle børn deltager i en fritidsaktivitet i lokalområdet.

Forældresamarbejdet etableres med udgangspunkt i de behov og resurser der findes i familien.

Vi tilstræber, at barnet er på hjemmebesøg hver anden weekend og i en del af skolens ferier

Forældre er velkomne på Trinbrættet efter aftale.

Når tiden er inde, er vi behjælpelige med at tilrettelægge en udslusningsmodel, som sikrer den unge muligheden for at være selvhjulpen, men med fast tilknytning til Trinbrættet i en nærmere aftalt periode.

Der kan etableres tilknytning til arbejdsmarkedet via nærliggende produktionsskole eller evt. uddannelsesinstitution i Randers.Trinbrættet har tilknyttet 2 psykologer som supervisorer til hhv. børn og voksne.

 

Kontakt det sociale tilbud