fbpx

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Unge, som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte, omsorgssvigtede eller sent udviklede. Unge, som ikke på nuværende tidspunkt kan honorere arbejdsmarkedets og uddannelsestilbuddenes almindelige kompetencekrav.

De unge har typisk været på specialefterskole og har ikke haft fuldt udbytte af Folkeskolen.

Kontakt det sociale tilbud