fbpx

Stoa Gruppen

Stoa Botilbud er et døgnbemandet hus med fem brugere i alderen 18 – 40 år. Her hjælper vi unge voksne, der er ramt af skizofreni, spiseforstyrrelse og/eller personlighedsforstyrrelser under § 107. Herudover kan vores beboere have komorbiditet med andre diagnoser som fx svær selvskade, ADHD, OCD, angst og depression.

Vi har desuden en enkelt plads under § 108 (18-85 år), samt Stoa Bostøtte under § 85. Med Stoa Udgående Team kan vi løse meget komplekse forløb, hvor der måske er brug for en lang ind- eller udslusning, eller for et socialt udredningsforløb før en egentlig anbringelse kan finde sted.

Vi har 20 års erfaring med rehabilitering af netop disse målgrupper og arbejder med afsæt i recovery-tankegangen. I dagligdagen arbejder vi systematisk med udviklingsplaner, der både tager højde for beboerens ønsker og den handleplan, som er lagt sammen med bevillinskommunen. Vi prioriterer et godt samarbejde med eksterne parter og har solid erfaring med at koordinere dette. Vi tilpasser løbende vore ydelser til de gældende nationale handleplaner for målgrupperne.

De behandlingstilgange vi anvender er miljøterapi, relationel behandling, mentalisering, tresporet behandling af spiseforstyrrelser, social træningsgruppe og pædagogisk massage. Alle beboere har en tovholder og tilbydes hver uge individuelle terapeutiske samtaler, samt NADA. Vores tværfaglige medarbejdergruppe er velkvalificeret og videreuddanner sig løbende.

Botilbuddet har til huse i en ejendom på 300 m2 i Skanderborg, med ca. 10 min. gang til både midtby, sø og skov. Hver beboer har et eller to værelser til rådighed og deler bad og toilet. Der er fællesarealer både inde og ude. Efter endt ophold er der mulighed for udslusning og/eller bostøtte i vores regi, og vi gør en stor indsats for, at overgangen bliver en god oplevelse.

Vores mangeårige erfaring med psykosociale lidelser og psykiatri betyder, at vi har kompetencerne til at modtage unge voksne, der er udfordrede af komplekse problemstillinger.

Du kan læse mere om vores tilbud og behandlingsformer på www.stoa.dk og på Tilbudsportalen. Eller følge med i nogle af aktiviteterne i og omkring vores organisation på vores FacebookLinkedIn og Instagram sider.

Du er meget velkommen til at ringe for at høre nærmere eller aftale et formøde. Vi kommer også gerne forbi hos jer til et uforpligtende møde.

Kontakt det sociale tilbud