FindSocialeTilbud.dk

Stensminde Opholdssted

På opholdsstedet vil vi tilstræbe, at skabe rammer som ligger så tæt op af de rammer, som man oplever i en normalfungerende familie, som overhovedet muligt.

Det betyder, at de unge skal tage del i hverdagen og deltage i at skabe rammerne for deres ophold på stedet, dette altid med udgangspunkt i den enkeltes problematikker og aktuelle udviklingsniveau og alder. F.eks. vil der være forskel på de krav, som stilles til den unge om at vær selvhjulpen i hverdagen, med eksempelvis tøjvask og planlægning, om det er en ung på 12 eller 17, eller, hvis den unge har en grad af ADHD, som netop kræver en høj grad af hjælp til strukturering af hverdagen

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Kenneth Bering

Diagnose

Selvskadendeadfærd, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år