fbpx

Stenild Omsorgshjem

Stenild Omsorgshjem er et botilbud til mennesker, som har haft et længerevarende misbrug og som har behov for støtte og vejledning fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddene er til mennesker som er motiveret for at stoppe et misbrug, samt åben overfor personlig udvikling, således at livet fremover vil forme sig anerledes. Omsorgshjemmet tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb hvor kerneydelsen og fornemste opgave er at hjælpe den enkelte borger til at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Der tilbydes således omsorg, ADL træning, social træning og arbejdstræning. Målgruppen er voksne borgere, der har haft et mangeårigt alkoholmisbrug, hvilket ofte har resulteret i store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.

Kontakt det sociale tilbud

fusionerede

Stenild omsorgshjem findes desværre ikke mere da det er blevet lagt sammen med Rørbæk omsorgshjem. Dette skete i forsommeren 2019. Alle beboer fra Stenild blev således flyttet til Rørbæk, på én og samme dag.

knielsen17111

1 Anmeldelser