fbpx

Stefanshjemmet er et socialpædagogisk botilbud ( SEL §83-85 ) og aktivitetscenter ( SEL §103 og 104 ) til mennesker, der har et fysisk handicap og/eller har pådraget sig en hjerneskade.

 

Stefanshjemmets mission:

Borgerens selvbestemmelsesret er central for vores virke på Stefanshjemmet, da vi anser menneskets frihed og personlige integritet som værende ukrænkelig.

Forudsætningen for, at vi kan sikre den enkelte borger de optimale livsbetingelser er, at vi i såvel tanke som handling respekterer, at man som borger har ret til og mulighed for at definere og mestre sit eget liv.

Borgeren har retten til at leve sit liv på egne præmisser, og det er betydningsfuldt at være ”herre i eget hus”.

 

”Det gode liv” er individuelt og det er den enkelte borger der definerer med udgangspunkt i værdier, livshistorie, ideer til og ønsker for egen livsførelse.

Borgerne på Stefanshjemmet har brug for livslang støtte til at leve eget liv.

Den pædagogiske opgave ligger i at støtte borgerens muligheder for at udvikle, udvide og mestre egne livsbetingelser med henblik på størst mulig livskvalitet.

 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103

Leder

Erik Morten Jensen

Diagnose

Hjerneskade

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.