fbpx

Sophiagård Elmehøjen er et veldrevet og velfungerende tilbud for udviklingshæmmede børn, unge og voksne. Vores mål er at borgerne trives i deres hjem, og at den familiære ånd på opholdsstedet bevares.

Vores mål og metoder er velbeskrevet, og der er overensstemmelse mellem det skrevne og det, som sker i hverdagen. Vi arbejder målrettet efter flere metoder, hvoraf Rudolf Steiner pædagogikken er styrende. Vi bruger endvidere den anerkendende tilgang og “jeg-støttende” samtaler. Vi kan dokumentere, at borgerne opnår maksimale færdigheder, som løbende søges vedligeholdt. Vi ser vigtigheden af at hjælpe borgerne til selvstændighed og give dem relationer, der breder sig ud over tilbuddets fysiske rammer. Vi vægter medinddragelse og medindflydelse på deres eget liv, og beboerne bliver tilbudt skolegang og beskæftigelse, der er nøje afstemt efter deres evner og formående. Beboerne indgår som en naturlig del i landsbylivet, og de støttes i at skabe og bevare venskaber. Beboerne mødes at kompetente og engagerede medarbejdere, som løbende modtager uddannelse og supervision.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Anja Grage

Diagnose

Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år