fbpx

Søndertoftegård

Døgnophold med plads til 4 unge i alderen fra 16 år og opefter.

Gerne med behov for længerevarende anbringelse.

Vi modtager unge som typisk er opvokset under ustabile og kaotiske forhold. Deres sociale og psykiske vanskeligheder viser sig ofte ved, at de følelsesmæssigt og socialt er umodne, at de er understimuleret, at deres selvværd og selvfølelse er lavt. Mange af dem er: begyndende kriminelle,eller i et begyndende misbrug etc.

På Søndertoftegård har vi gode erfaringer med:

– unge, som igennem en længere årrække har været anbragt uden for hjemmet eks. i plejefamilie, opholdssted eller lign. og som har haft behov for en mere selvstændig tilværelse, inden de udsluses til egen bolig.

– sent udviklede, som har brug for en længerevarende bo træning, inden udslusning til egen bolig

Der modtages ikke unge med svære misbrugsproblemer, eller svære psykiske problemer eks. selvmordstruede unge eller unge med spiseproblemer).

Det er en betingelse, at de unge er i arbejde eller i et uddannelses forløb eller på anden måde er beskæftiget i dagtimerne.

 

Opholdsstedets formål og målsætning:

I samarbejde med den unge, evt. forældrene og den anbringende myndighed at arbejde på:

– at fremme den unges udvikling af eks. sociale kompetencer.

– at øge den unges selvværd og selvfølelse bl.a. med henblik på at opnå større selvhjulpen hed.

– at støtte den unge i et arbejd/udd.forløb, med henblik på selvforsørgelse.

Kontakt det sociale tilbud