fbpx

VÆRDIGRUNDLAG

På Søhavegård møder vi borgerne med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Med udgangspunkt i borgerens virkelighed og ressourcer, bestræber vi os på at hjælpe, formidle kontakt til videre problemløsning og støtte borgerne til aktivt at tage del i deres situation.

Hvad betyder værdigrundlag for os? – At møde mennesket med respekt og ligeværdighed der hvor det er, uanset køn, alder, holdning, religion, etnicitet, handicap m.m. Det betyder at vi lytter aktivt til borgerens fortælling (den narrative tilgang), giver plads til forskellighed og viser hensyn til den pågældendes grænser, kultur og holdninger. Ved at behandle beboeren med respekt og ligeværdighed, danner vi grundlag for, at beboeren får optimeret sine ressourcer til at komme videre i sit liv på en værdig måde.

 

SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER

Udfordringerne voldsofre står med har en række temaer der går igen, men er også ofte af forskellig og individuel karakter. Samarbejde med en række organisationer, med specialviden og kompetencer, er derfor nødvendigt for at kunne levere den støtte som, den enkelte borger har behov for. Til dette har vi rigtig mange samarbejdspartnere som du kan se på www.sohavegard.com

 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Krisecenter §109

Leder

Christian Peter Tække

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.