fbpx

Søhavegård Krisecenter § 109

Søhavegård Krisecenter IVS er et tilbud til kvinder, der er udsat for stalking, psykisk eller fysisk vold eller trussel om dette. Søhavegård Krisecenter IVS er et kvindekrisecenter der drives efter Servicelovens § 109. Der er plads til 6 kvinder og deres medfølgende børn o -18 år.

Søhavegård Krisecenter IVS en nonprofit socialøkonomisk virksomhed. Det betyder at vi ikke arbejder for at skabe profit. Hvis et årsregnskab giver overskud udbetales dette derfor ikke til en ejer eller aktionærer, men reinvesteres i organisationen til gavn for kvinder, børn og samfundet generelt.

På Søhavegård møder vi borgerne med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Med udgangspunkt i borgerens virkelighed og ressourcer, bestræber vi os på at hjælpe, formidle kontakt til videre problemløsning og støtte borgerne til aktivt at tage del i deres situation.

Hvad betyder værdigrundlag for os? – At møde mennesket med respekt og ligeværdighed der hvor det er, uanset køn, alder, holdning, religion, etnicitet, handicap m.m. Det betyder at vi lytter aktivt til borgerens fortælling (den narrative tilgang), giver plads til forskellighed og viser hensyn til den pågældendes grænser, kultur og holdninger. Ved at behandle beboeren med respekt og ligeværdighed, danner vi grundlag for, at beboeren får optimeret sine ressourcer til at komme videre i sit liv på en værdig måde.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Krisecenter §109

Leder

Christian Peter Tække

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.