fbpx

Socialenheden

I Socialenheden understøtter vi kommuner, regioner og private aktører med at yde særlig støtte til udsatte børn og unge primært efter Serviceloven. Vi er eksperter i:

– Enkeltmandsprojekter
– Mentor/kontaktperson indsats
– Efterværn
– Pædagogiske vikarassistance

Alle vores indsatser tilbydes også på flygtninge- og integrationsområdet og vi har mulighed for at tilknytte multietniske indsatspersoner, som behersker borgerens modersmål.

Læs mere på www.Socialenheden.dk

Kontakt det sociale tilbud