fbpx

Social Care ApS

Ansvarlighed  ·  Tryghed  · Fællesskab  · Respekt  · Udvikling

Velkommen hos Social Care
Svært anbringelige og psykiatriske børn, unge og voksne kræver en målrettet indsats, der tager hånd
om den enkelte borger med henblik på optimal udvikling og omsorg. Hos Social Care tilbyder vi
professionel hjælp til udsatte børn og unge op til 18 år samt støtte til unge og voksne i egen bolig.
Vores løsninger indebærer bl.a. botilbud samt hjælp fra vores højt kvalificerede personale, der
fungerer som støttekontaktperson for den enkelte borger. Vi tager altid hensyn til personlige
forudsætninger og diagnosekombinationer.

Kontakt det sociale tilbud