fbpx

Småskolen på Peterslyst

Småskolen på Peterslyst er et opholdssted – men vi ser os selv som et udviklingssted, hvor det hele menneske med alle dets forskelligheder kommer i spil. Alle er født med forskellige forudsætninger og personalet er derfor vant til at arbejde med stor respekt for den enkelte unikke historie. På opholdsstedet Peterslyst tror vi på, at et menneske “kan lære at kunne selv”, men nogle gange må der hjælp til.

Det overordnede mål for et samarbejde mellem Peterslyst, den unge og vedkommendes nærmeste netværk er, at den unge får optimale muligheder for at mestre sit eget liv.

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan, fra den unges myndighedssagsbehandler, udarbejder den unge sammen med kontaktpædagogen og lederen i fællesskab en udviklingsplan. Denne består af de mål, som kommunen har sat for den unge. Målene omdanner vi til delmål, som vi kan arbejde med i den praktiske pædagogiske hverdag.

Udviklingsplanen danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen/lederen. Dette for at lave en løbende evaluering af de opsatte delmål, og derved for at kunne dokumentere den udvikling der løbende sker.

Ved disse samtaler tages der ligeledes stilling til, hvorvidt målene er opfyldt, om der er behov for nye mål eller om de opsatte mål fortsat er realistiske.

Samtalerne og evalueringen dokumenteres skriftligt i vores interne journalsystem, og danner grundlaget i forbindelse med udarbejdelsen af de halvårlige statusrapporter, der sendes til myndighedssagsbehandleren forud for de lovmæssige opfølgningsmøder.

Kontakt det sociale tilbud