fbpx

Kort beskrivelse af den socialfaglige metode
Vores målgruppe er børn og unge, som har været udsat for generel omsorgssvigt og/eller understimulering og/eller unge, som har problemer inden for følgende områder: • Generelle indlæringsproblemer, herunder • Sent udviklede børn og unge i gruppen lettere sent udviklede. • Specifik udviklingsforstyrrelse • Opmærksomhedsforstyrrelse med eller uden hyperaktivitet • Kognitive funktioner • Opmærksomhed • Hukommelse • Impulsforvaltning • Børn og unge med symptomer på angst i lettere til middelsvær grad Målgruppen på Pilagergård omfatter ikke børn og unge med misbrug på indskrivningstidspunktet. Børn og unge i alderen 10-23år med psykosociale problemer. De skal kunne indgå i et fællesskab med andre, eller aktivt arbejde hen imod dette, og de skal være nogenlunde motiverede for at arbejde med deres egen situation. Børn og unge med psykiatriske diagnoser kan komme i betragtning, dog vil der blive taget hensyn til diagnosens art og sværhedsgrad, relevant behandling/supervision vil skulle aftales, og der vil blive taget hensyn til den aktuelle børne og -ungegruppe på opholdsstedet.

Kontakt det sociale tilbud