fbpx

Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård

De fleste plejehjem i Danmark er enten kommunale eller selvejende med driftsoverenskomst med en kommune. Herudover findes nogle plejehjem, som hverken er kommunale eller har driftsoverenskomst med en kommune. De kaldes friplejehjem. At være et friplejehjem betyder, at borgere fra hele landet er velkomne til at bo på plejehjemmet. Det betyder også, at hverdagen tilpasses de beboere, som bor på friplejehjemmet samt de borgere, som ønsker at deltage i husets aktiviteter eller blot spise i husets restaurant.

Hvad er et friplejehjem? Hvordan får man en plads på et friplejehjem? Hvad koster det at bo på et friplejehjem? Kan man købe sig til en plads på et friplejehjem? Spørgsmålene er mange, men her er lidt fakta, der gerne skulle svare på det meste:

Til det sidste – er klart NEJ. Det er borgerens hjemkommune, der ved en visitation afgør, om en borger er berettiget til en plejebolig.
Hvis man af sin hjemkommune er visiteret til en plejebolig, kan man frit vælge, om man
vil bo i en kommunal plejebolig eller på et friplejehjem. Vælger man et friplejehjem, kan hjemkommunen indgå en aftale hvor som helst i landet.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for borgeren, om man vælger et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

Et friplejehjem ejes og drives ikke af en kommune men typisk af en selvejende institution og med udgangspunkt i holdninger og værdier. En selvejende institution skal ikke tjene penge eller give overskud til en ejer.

Medarbejdere

Her på Himmelev gl. Præstegård er medarbejderne guldet. Det er dem, som gør en stor forskel i vores hverdag. En stor del af medarbejderne har været ansat her i mange år. Vi vil kendes på “ånden” den gode stemning, nærvær, rummeligheden, den gode mad, kreativiteten, og den menneskelige forståelse.

 

Vi lægger derfor vægt på at ansætte de rigtige mennesker i faste stillinger. Samtidig er vi åbne for at modtage engagerede personer i praktik eller arbejdsprøvning.

  • Som medarbejder skal man være tålmodig, kreativ og have det overskud, der skal til for at rumme mennesker med demens i alle afskygninger.
  • Man skal være villig til at indgå i et udviklingsforløb – fagligt og personligt – som styrker det gode samarbejde og husets ånd.
  • Uanset uddannelse eller funktion, er vi alle ansat med samme formål: At beboerne får et behageligt, indholdsrigt, spændende og værdigt liv på Himmelev Gl. Præstegård. Et liv hvor livet leves – hele livet!
  • Alle har derfor et ansvar for at udfylde de opgaver, der hører til deres kompetencer, men skal også kunne indgå i løsningen andre opgaver, der fremkommer, for at hjemmet fungerer optimalt.
  • Alle medarbejdere har en relevant uddannelse, og vi spænder bredt med hhv social – og sundhedshjælperre, sygehjælpere, social -og sundhedsassistenter, plejehjemsassistentter, sygeplejersker, ergoterapeut, servicemedarbejdere, økonoma, ernæringsassisttenter, pedel og en administrativ medarbejder.
  • Udover de faste medarbejdere har vi et afløserkorps som består af løst tilknyttede medarbejdere, som kan træde til når der er behov for det, f.eks. til afløsning i ferieperioder.
  • Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning, komme forbi og hilse på eller kontakte Afdelingsledere Karina Holst, Lillian Sørensen eller Plejehjemsleder Susanne Palmblad.

 

Kontakt det sociale tilbud