fbpx

Værdier

Bakkelys værdier bygger på det kristne livs- og menneskesyn. I praksis betyder det:

  • At vi ser hvert enkelt menneske som værdifuldt, unikt og skabt af Gud i Hans billede, som noget fint og godt.
  • At vi må møde hinanden som ligeværdige, værdifulde og elskede af Gud.

Nøgleord i hverdagslivet er åbenhed og tillid. Vi bestræber os på, at den enkelte mødes med:

  • Respekt og oplever sine værdier, holdninger og levemåde rummet.
  • Støtte til at videreføre egen identitet både i privatlivet og fællesskabet.
  • Tilbud, der støtter livsglæde og imødekommer med- og selvbestemmelse.
  • Høj faglighed i pleje og omsorg, givet med stor lydhørhed, nærvær og varme.

Ledelse

Leder:
Kaj Kristensen
tlf. 9717 2100
E-mail: [email protected]@rksk.dk

Bestyrelse

Bestyrelsesformand:
Tove Kristensen
tlf. 40370069
E-mail [email protected]

Bestyrelsen er valgt af Luthersk Mission i Vestjylland. Bakkelys bestyrelse har det overordnede ansvar for Bakkely.
Bestyrelsen består af Tove Kristensen, Vagn Hoffmann Hansen, Lena Storgaard Pedersen, Knud Erik Dyrvig og Rikke Slot Pedersen.

Beboer-pårørenderåd

Bakkelys beboer-pårørenderåd består af 9 personer,
5 valgt mellem beboere og pårørende, 1 repræsentant fra ældrerådet, 1 medarbejderrepræsentant
1 fra bestyrelsen og den daglige leder.

Boligforening

Bakkelys boligforenings-bestyrelse består af 7 personer.

Administrator:
Lars Andersen [email protected]

Vennekreds

Bakkelys vennekredsbestyrelse består af 5 personer valgt fra vennekredsen. Desuden deltager
1 fra bestyrelsen og 1 fra personalet, aktivitetsleder og leder.

Vennekredsens formål er at skaffe midler og stå for aktiviteter, som kan forskønne og berige hverdagen for beboerne på Bakkely.
Har du lyst til at være medlem, så ring til formand Karin Højland tlf: 9717 2851

Kontakt det sociale tilbud