Plejecenter Kong Frederik IX, beliggende i den østlige del af Haderslev by tæt ved Motorvej E45, er en af Haderslev Kommunes ialt 10 plejecentre.
Plejecenter Kong Frederik IX er oprindeligt bygget i 1983, men i årene 2009 til 2011 er der foretaget en gennemgribende renovering og tilbygning, så plejecentret i dag fremstår som et moderne og tidssvarende plejecenter.
Plejecentret har 80 moderne plejeboliger fordelt på 7 små enheder – såkaldte Leve-Bo Miljøer – med 11 eller 12 lejligheder i hver enhed.
Det enkelte Leve-Bo Miljø er bygget op omkring et køkken og fælles spise- og opholdsstue, således at beboernes dagligdag foregår i overskuelige rammer under hjemlige forhold.
For at kunne få tildelt en bolig på Plejecenter Kong Frederik IX skal man være visiteret til dette af Haderslev Kommunes Visitation ud fra bestemte kriterier i forhold til behovet for pleje.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Haderslev