fbpx

Plan B tilbyder en højt specialiseret støttekontaktspersonsordning. Vi arbejder indenfor; SEL § 52 stk. 3 nr. 6, § 52 stk. 3 nr. 3, § 54, § 71 stk. 2 og 3, § 76 stk. 2 og 3 nr. 2 og § 85 samt integrationsloven § 23d.

Vi udbyder ydelserne til kommunernes socialforvaltninger og jobcentre og varetager arbejdet med såvel uroskabende som med de meget vanskelige unge, herunder stærkt kriminaliserede, misbrugere og de ’uplacerbare’ unge med eksempelvis psykiatri-lignende (ikke-diagnosticerede) lidelser. Mange af de unge er omsorgssvigtede, har et lavt selvværd og har ofte mistet troen på sig selv og fremtiden.

Vi arbejder socialpædagogisk og helhedsorienteret, sidstnævnte vil først og fremmest sige en aktiv inddragelse af forældre (familiebehandling samt psykologisk monitorering samt samtaleforløb) samt, hvor det viser sig relevant, også bredere netværk (eksempelvis sekundær familie, venner, skole, arbejde, samt fritidsordninger). Plan B’s medarbejdere er fuldtids- og fastansatte og arbejder derfor udelukkende i Plan B. Alle pånær to har en pædagogisk eller en socialorienteret uddannelse (såsom ungdomspædagog, socialpædagog, sportspædagog, familiebehandler, socialrådgiver – og hertil også en psykolog og en antropolog). Flere har kurser i misbrugsbehandling, i NADA terapi, systemisk-narrativ teori og i  Circle of Security. Vi har en tværetnisk medarbejderstab og arbejder i tværfaglige teams. Vi har døgnberedskab, alle ugens dage, året rundt.

Mål. Vores mål er at forebygge udenforskab og marginalisering.

Dette gør vi ved at lære den unge at tage ansvar og forvalte sit liv på en hensigtsmæssig måde. Og tilsvarende for forældrene; at yde hensigtsmæssig egenomsorg og lige så vigtigt, at lære at løfte ansvaret for/eller i tilstrækkelig grad facilitere deres børns udvikling. Hertil yder vi indholdsmæssig sagsrådgivning til kommunerne således at de kan træffe hensigtsmæssige beslutninger på et kvalificeret grundlag. Dette kommer ofte kommunerne til gavn i meget tunge socialsager.

Plan B er med andre ord en helhedsorienteret støttekontaktpersonsordning på et væsentligt mere massivt niveau end man normalt forbinder med lignende ordninger – og bruges ofte som alternativ til en anbringelse.

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.