På Sporet er et mindre bosted, hvor vores passion er, at stedet skal være så familieagtigt som muligt.
Tryghed er en vigtig del af vores værdigrundlag og med døgnbemanding og tæt personaledækning føles det meget hjemligt og hyggeligt.
Der lægges stor vægt på, at skabe de optimale udviklingsmuligheder for den enkelte beboer.
Vi vil styrke og udvikle eksisterende og nye færdigheder hos beboerne, som skal munde ud i evnen til større selvstændighed, mere selvbestemmelse og selvhjulpenhed.
Vores målsætning er ligeledes med til at forøge den enkelte beboers livskvalitet ved bl.a. at lægge vægt på omsorg, nærvær, harmoni, fællesskab, oplevelser og selvtillid.
Vi gør tit tingene sammen for at opbygge en samhørighed beboerne imellem.
Vi vægter, at beboernes familie og pårørende er en naturlig del af deres liv og har flere faste arrangementer for de pårørende om året.

I det daglige prioriterer vi en fast tilrettelagt struktur, forudsigelighed og kontinuitet.
Beboerne har faste maddage, hvor de vælger aftensmad og er kokken med den nødvendige hjælp fra personale. Det giver dem en følelse af at være betydningsfulde.
Måltiderne spises sammen og især aftensmaden og i weekenden også morgenmaden, er der, hvor vi taler meget om, hvordan det er gået på beboernes arbejdsplads og ønsker og planer for aktitviter i weekenden. Vi har perioder, hvor vi har spise- og bordtræning, men vigtigt er det, at det skal være hyggeligt.

Vi tilbereder al mad af sunde og friske råvarer, gerne økologiske. Sammen med kosten er en vigtig del også motion. Vi går f. eks. ture hver aften, har motionscykler, som flittigt bliver brugt og beoerne går til svømning en gang om ugen m.m.

Vi ønsker at beboerne får et netværk også udenfor huset. Derfor deltager vi i forskellige arrangementer, som f.eks. festivaler og klubaftner med ligestillede, så det bliver naturligt for dem at være sammen med andre mennesker.

Beboerne skal have beskæftigelse eller anden aktivering uden for huset.

Hver beboer får tildelt en kontaktperson, som har det overordnede ansvar for beboerens trivsel og helbred. Det gælder også samarbejde med arbejdspladser og sagsbehandlere.

Det er en klar forudsætning, at vores personale samarbejder med ansvar, indlevelse, omsorg og humor.

Til bostedet er tilknyttet supervisor, som holder supervision for personalet ca. hver 6. uge og som også kan vurdere evt. tiltag for den enkelte beboer.

Vi har et motto for beboerne : Når vi bor sammen, hjælper vi hinanden, passer på hinanden og holder sammen.

Personalets motto er : Ansvar, professionalisme, loyalitet og hjælpsomhed.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Catja Larsen

Diagnose

Autisme, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

image