fbpx

Antal ledige pladser: 2

Opholdsstedet Viggo

Hvad tilbyder vi

Hos os er vi konstant løsningsorienteret omkring arbejdet med vores unge, vi ved derfor at ingen unge mennesker kan presses ind i kasser uden der er en ramme de kan udvikle sig i. Vores rammer, struktur og pædagogik er derfor en vigtig faktor i arbejdet med og omkring vores unge. Vi arbejder helhedsorienteret omkring den enkelte, så faldgruber og uhensigtsmæssige påvirkninger elimineres så den unge kan få en tryg anbringelse hos os.

Vores fokus i en proaktiv målrettet plan fra indskrivning til udskrivning, med samtlige aktører omkring den unge. Derfor sikre vi inddragelsen af forældre, familie, omsorgspersoner som danner grundlag for en tryg anbringelse for den unge.  Hos os er arbejder vi ud fra en virksomhed-struktur, hvortil det altid nemt at komme i kontakt med os uanset opgavens omfang.

Vores afdelinger er familielignende boliger, som afspejler “almindelige” hjem. Personalet omkring de unge, arbejder i døgn for at eliminere de mange skift af voksne på en alm. Dag dvs. at de samme voksne som siger godnat til dem er også de samme som vækker dem om morgenen inden skole og beskæftigelsestilbud.

 

Hvor gør vi en særlig forskel

Vores progression læner sig op ad vores indsats som er proaktiv-helhedsorienteret, her skabes resultaterne. Det kan bl.a. ses gennem et fravær fra skole/beskæftigelses delen som er på under 10 %, af et fuldt skoleår.

Vores tilgang, udviser at vi har haft 0% magtanvendelser til dags dato. Vi er tydelige autentiske faglige profiler som konstant er i berøring med udviklingen omkring os selv og vores børn.

Vores personaler er sammensat af tværfaglige profiler, bl.a. med en socialfaglig, terapeutisk og pædagogisk uddannelse.

 

Metode og pædagogik

Vi arbejder med KRAP metoden som  er en evidensbaseret metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik som danner grundlag for et fælles sprog iblandt vores fagprofiler i personalegruppen. Hertil tilføjer vi en differentieret pædagogisk tilgang, da det faglige brug skal sammensættes i forhold til den enkelte og dennes behov.

 

Viggo Kendetegn

I forlængelse med UngStrøm, er målgruppen her 16-22 år. Der er særlig fokus på selvstændiggørelsen af de unge mennesker, samt hvilke ændringer der følger når man ikke længere betegnes som et barn. Sociale spilleregler, skole og uddannelse, samt fritidsbeskæftigelse i form af, job eller interessere. Et forløb hos Viggo, kan være særligt tilrettelagt da vi også tilbyder §107.

Vi har valgt at have fokus på målgruppens alder, og foranstaltning heraf. Dvs. vi anbringer ikke efter det 25år er fyldt. Men vi kan tage imod fra det 18år t.o.m det 25år. Vi er ved den teori om at når en anbringelse af disse karaktertræk (kriminalitetstruet), så vil vi ikke blande unge og ældre under samme tag. Vi fokuserer på det præventive og forebyggende. Når man fylder 22 år hos Viggo, så vil man i 12 mdr. indgå i et klargøringsforløb mod en selvstændig tilværelse, ”vi gør klar til egen bolig”.

Her løser vi dette med Social-Performance, som har mindre eller større boliger til disse formål. Den unge skal udsluses til selvstændige rammer, hvis ressourcerne, forløbet, udviklingen og kommunen er enige om dette. Det er konceptet ikke at ”holde” på de unge men klargøre dem til samfundet.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Efterværn §76, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5

Leder

Paskar Paramasamy

Visitationsansvarlig

Paskar Paramasamy

Antal normerede pladser

4

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, ADHD, Alkoholmisbrug, Autisme, Depression, Kognitivforstyrrelse, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Selvskadendeadfærd, Skizofreni, Spiseforstyrrelse, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerendeadfærd

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=VTV-2873&afdelingsid=ed86fe64-36bd-4685-80bf-943fc961180a&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Bostøtte § 85, Personlige støtteordninger

Antal ledige pladser

2

Kommune

Næstved

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.