fbpx

Antal ledige pladser: 3

Opholdsstedet Ungstrøm

Hvad tilbyder vi

Hos os er vi konstant løsningsorienteret omkring arbejdet med vores unge, vi ved derfor at ingen unge mennesker kan presses ind i kasser uden der er en ramme de kan udvikle sig i. Vores rammer, struktur og pædagogik er derfor en vigtig faktor i arbejdet med og omkring vores unge. Vi arbejder helhedsorienteret omkring den enkelte, så faldgruber og uhensigtsmæssige påvirkninger elimineres så den unge kan få en tryg anbringelse hos os.

Vores fokus i en proaktiv målrettet plan fra indskrivning til udskrivning, med samtlige aktører omkring den unge. Derfor sikre vi inddragelsen af forældre, familie, omsorgspersoner som danner grundlag for en tryg anbringelse for den unge.  Hos os er arbejder vi ud fra en virksomhed-struktur, hvortil det altid nemt at komme i kontakt med os uanset opgavens omfang.

Vores afdelinger er familielignende boliger, som afspejler “almindelige” hjem. Personalet omkring de unge, arbejder i døgn for at eliminere de mange skift af voksne på en alm. Dag dvs. at de samme voksne som siger godnat til dem er også de samme som vækker dem om morgenen inden skole og beskæftigelsestilbud.

 

Hvor gør vi en særlig forskel

Vores progression læner sig op ad vores indsats som er proaktiv-helhedsorienteret, her skabes resultaterne. Det kan bl.a. ses gennem et fravær fra skole/beskæftigelses delen som er på under 10 %, af et fuldt skoleår.

Vores tilgang, udviser at vi har haft 0% magtanvendelser til dags dato. Vi er tydelige autentiske faglige profiler som konstant er i berøring med udviklingen omkring os selv og vores børn.

Vores personaler er sammensat af tværfaglige profiler, bl.a. med en socialfaglig, terapeutisk og pædagogisk uddannelse.

 

Metode og pædagogik

Vi arbejder med KRAP metoden som  er en evidensbaseret metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik som danner grundlag for et fælles sprog iblandt vores fagprofiler i personalegruppen. Hertil tilføjer vi en differentieret pædagogisk tilgang, da det faglige brug skal sammensættes i forhold til den enkelte og dennes behov.

 

Ungstrøm Kendetegn

En personalesammensætning der specialiserer sig med kriminalitets truet børn og unge, massivt omsorgssvigt og misbrug. Her er der lagt særligt fokus på at vi ikke kun arbejder med
de udfordringer der følger med, men vi er helhedsorienteret og læner os op ad den enkeltes
ressourcer. Vi sætter ikke mål for vores børn og unge, da vi erfarer det kan skabe mere stress end glæde hos den enkelte.

Derfor er vi mere bevidste om at løse de problematikker der er, give meningsfulde forløb og skabe rammer og retningslinjer der styrker relationer, sociale samspil, egen udvikling så den enkelte får opbygget selvværdet gennem inddragelsen. Hos UngStrøm er aldersgruppen 11-15år, hvor vi har valgt at skole og sociale samspils regler er i fokus, samt styrke deres individuelle ressourcer.

Ved overgangen til det 16år, udsluses barnet til Opholdsstedet Viggo, som heri beskrivelse har fokus på 16-22 år. Når barnet fylder 15år, bruger vi de 12mdr. på et intensiveret forløb, hvor vi sammen med det enkelte barn sætter ”målpinde”, som skal styrke og klargøre barnet til overgangen, ”ung”.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Efterværn §76, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, §66 stk. 1 nr. 6

Leder

Paskar Paramasamy

Visitationsansvarlig

Paskar Paramasamy

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, ADHD, Alkoholmisbrug, Autisme, Depression, Kognitivforstyrrelse, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Selvskadendeadfærd, Skizofreni, Spiseforstyrrelse, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerendeadfærd

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=TED-9349&afdelingsid=c09231ea-0590-43b6-9816-f5881e36e30d&aktivtMenupunkt=

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Antal ledige pladser

3

Kommune

Næstved

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.