fbpx

Opholdsstedet Rosenvej

Rosenvej er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge fra etniske minoriteter og danske børn.
Opholdsstedet er en selvejende institution under Rosenvej fonden. Rosenvej bliver ledet af ægteparret Jila H Abadi og Sepahdar Bakhshaie, som også sover på stedet. Dette er med til at skabe en mere familielignende institution, og giver børnene en oplevelse af at være en del af familien.På indskrivningstidspunktet er børnene/ de unge fra 4  år. De kan blive på Rosenvej til de er 18 år eller eventuelt længere efter individuelle aftaler. Ved fraflytning kan der tilbydes efterværn.Vi bor i Bellinge i en stor villa med 220 m2 beboelse på en 1200 m2 stor grund, med skov, natur og strand tæt på. Villaen er indrettet således, at hvert barn får tildelt sit eget værelse ved indskrivningen. Bellinge er et attraktivt villakvarter, som ligger centralt i forhold til Odense centrum, men samtidig tæt på naturskønne områder. Vi bruger den smukke natur omkring os til masser af udendørs aktiviteter som for eksempel ture i skoven og badning i havet.Her på opholdsstedet Rosenvej lægger vi vægt på at være et rart sted at være, både for børn og voksne. Vi har en normering på 4,5 stillinger, hvoraf 4 er besat af uddannede pædagoger med rig erfaring indenfor institutionens målgruppe. Der arbejdes målrettet på at give børnene en stabil og struktureret hverdag med en fast døgnrytme, uanset hvilken medarbejder der har vagt. Vi forsøger at skabe en så normal dagligdag for børnene som muligt, med skolegang og alle de fritidsaktiviteter, lokalsamfundet byder på.Personalegruppen består af veluddannede pædagoger med mange års erfaring inden for institutionens målgruppe. Personalegruppen/ledelsen har stor erfaring i forhold til samarbejdet med familier med anden etnisk baggrund end dansk, og denne kompetence gør Rosenvej til det ideelle sted for børn med anden etnisk baggrund, da de ansatte netop har et førstehåndsindblik i de problemstillinger, som barnet kan møde i samfundet.
Ved anbringelse af børn med anden etnisk baggrund bidrager opholdsstedet til opfyldelse af FN’s børnekonvention, som tilsiger, at der i sådanne sager, skal tages hensyn til børnenes kulturelle, etniske og religiøse baggrund.
Personalegruppen har både dansk og etnisk baggrund.
Ledelsen har integreret den danske kultur gennem mange års uddannelse og har såvel de faglige som personlige kvalifikationer til at videreformidle denne også til danske børn.
I forbindelse med det daglige arbejde med børnene/de unge, lægger vi vægt på at samarbejde med børnenes/ de unges forældre og familienetværk for at sikre den bedst mulige sammenhæng i børnenes/ de unges liv. Forældre vil blandt andet få mulighed for at deltage i sociale arrangementer og ferieture. Desuden arbejder vi på at have jævnlig kontakt til familien gennem samtaler og anden kontakt.

Kontakt det sociale tilbud