fbpx

Opholdsstedet Rønnegården

Rønnegården er Godkendt til 8 faste pladser for unge i alderen 10-18 år.

Hjemmeside :  www.opholdsstederne.info

Vores Målgruppe:

Børn og unge i alderen 10-18 år ved indskrivnings tidspunktet.
Marginaliserede børn og unge hvor forældre kan være helt eller delvis fraværende i dagligdagen. De kan være omsorgsvigtede, tilknytnings forstyrret, marginaliseret i opvæksts og kan være ind eller udad reagerende. De kan være involveret i kriminelle forhold eller kriminalitets truet. Kaotiske afbrudte anbringelser eller skoleforløb kan endvidere være en del af problemstillingerne for målgruppen.
Disse unges familiemæssige baggrund er karakteriseret ofte ved, at forældrene ikke har haft ressourcer til, at varetage deres behov og interesser i en grad, som sikrer dem en almindelig følelsesmæssig og social udvikling.
For nogles vedkommende kan familien være reelt eller psykisk fraværende.
Den unge kan have vanskeligheder med at knytte holdbare relationer, og kan have en usikker eller manglende tillid til andre mennesker.
De kan have vanskeligheder ved, at være givende i kontakt, og det kan være svært at nyde socialt samvær. De bruger ofte andre til at få opfyldt egne umiddelbare behov. De kan have svært ved at mærke og opfylde egne behov, og deres identitet er ofte usikker og usammenhængende. De kan have svært ved at kontrollere følelsesmæssige påvirkninger samt tolerere frustration og modgang, og nogle reagerer ubehagelige følelsestilstande ud i handling.
Deres adfærd kan være, at de ofte let frustreres, de er impuls- og lyststyrede, og de skaber unødige konflikter, når deres behov og adfærd ikke tilfredsstilles umiddelbart.
Samvær med andre kan være belastende og konfliktfyldte.
Intellektuelt ligger de ofte under for, afbrudte eller utilstrækkelige skoleforhold, med enkelte undtagelser. Fælles for disse er, at de ofte har svært ved at modtage undervisning, på baggrund af de problematikker de befinder sig i. Der er i disse tilfælde ofte brug for et speciel – tilbud, der tager udgangspunkt i de problematikker, som barnet / den unge befinder sig i.
Målgruppen omhandler børn og unge med diagnoser inden for ADHD, ADD (tidligere damp) mm.

For Yderligere info Mail: [email protected] eller ring 22700051 Att. : Søren Petersen.

Vi kan selvfølgelig ses på Tilbudsportalen.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Søren Henrik Petersen

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år