fbpx

Opholdsstedet i Hellebæk

Vi har 3 afdelinger på opholdstedet i Hellebæk.

Hyblerne, som er et døgntilbud for unge i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogik.Paragraf 66 stk. 1 nr. 5 og 107.

På denne afdeling er der mulighed for at skærme den unge hvis det er nødvendigt. De psykiatriske lidelser kan være sammensat af flere diagnoser. Adfærden indebærer ofte selvskade, spiseforstyrrelser og udadreagerenhed. Vi ser børn og unge som har penduleret imellem flere psykiatriske afdelinger, samt børn og unge der  ofte har  langvarige indlæggelser bag sig.

Vi råder over 3 pladser for børn og unge mellem 13-18 år.

Lille Hellebæk, som er en underafdeling af Hyblerne. En afdeling for unge i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogik.Paragraf 66 stk. 1. nr. 5. og 107.

En villa med mulighed for yderligere at skærme, ved behov. De psykiatriske lidelser kan være sammensat af flere diagnoser. Adfærden indebærer ofte selvskade, spiseforstyrrelser og udadreagerenhed. Vi ser børn og unge som har penduleret imellem flere psykiatriske afdelinger, samt børn og unge der  ofte har  langvarige indlæggelser bag sig. Vi har i denne villa, 1 plads for et barn eller ung mellem 13-18 år.

Weekendsskolen, er et aflastningstilbud som har åbent hver 2. weekend, samt 10 dage i juli måned, hvor vi afholder sommerlejer. Vi råder over 6 pladser for børn og unge mellem 6-16 år.

Kontakt det sociale tilbud