fbpx

Opholdsstedet Bennebovej 12

Vi tilstræber at skabe en hverdag på Bennebovej, hvor nøgleordene en struktur, stabilitet, forudsigelighed og overskuelighed. Vi lægger vægt på gensidig åbenhed, omsorg, rummelighed og respekt overfor hinanden som det unikke individ ethvert barn, ung, forælder og medarbejder er. Et godt samarbejde og forsøg på at skabe sammenhæng (”den røde tråd”) i barnets/den unges liv, ser vi som værende altafgørende for en succesfuld og bærende anbringelse.

På Opholdsstedet Bennebovej møder vi både børn, unge og forældre med dyb respekt og nærvær. Vi ser forældrene som en uundværlig samarbejdspartner med barnet/den unge i centrum. Vores forældresamarbejde er præget af åbenhed, tryghed, tolerance og forventninger til hinanden.

Samarbejdet er vigtigt ift. barnets tilgængelighed for behandling. Hvis barnet oplever medlemmerne i sit netværk som vigtige og betydningsfulde, føler det også selv større værdi og opnår bedre selvopfattelse.

Opholdsstedet Bennebovej har tradition for at invitere børnene / de unge samt deres familier med på familietur en weekend om året.  Turen organiseres med en høj inddragelse og ansvarliggørelse af forældregruppen. den generelle struktur og organisering bliver varetaget af personalet, men med fokus på uddelegering af arbejdsopgaver til forældrene. Forældrene tilbydes således en plads som værdige rollemodeller og deltagere i deres børns tilværelse, med mulighed for at hente vejledning og støtte hos både personale og andre forældre.

Derudover indbyder vi til årlig sommerfest og julefest. Udgangspunktet her er ligeledes at succesen i behandlingsarbejdet afhænger af  forældrenes inddragelse. Desuden sikres både børn og unge en relevant kontakt og samvær  med deres familier.

Vi er et opholdssted i  god trivsel.

Opholdsstedet Bennebovej tilstræber et uddannet personale for at højne fagligheden og kvaliteten i det daglige pædagogiske behandlingsarbejde. Vi modtager desuden 2 pædagogstuderende pr. år.

Personalet på Bennebovej har alle en relevant socialpædagogisk uddannelse og/eller flere års erfaring med tidligt frustrerede børn/unge. Personalet har således både de faglige og erfaringsmæssige kompetencer med børnene/de unge på Opholdsstedet Bennebovej.

Personalet vægter faglighed, humor, forskellighed og gensidig tillid som en stor ressource i det daglige samarbejde. Både personalegennemstrømning og sygefravær er særdeles lavt på Bennebovej.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Torben Bohl

Diagnose

Autisme, Selvskadendeadfærd, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år