fbpx

Ny-Start

Vi ved erfaringsmæssigt, at unge med disse problematikker har behov for et længerevarende ophold, som kræver pædagogisk støtte. Omsorg i trygge overskuelige rammer. Unge med adfærdsmæssige og sociale problemstillinger, tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssige ubalancer, problemer med afhængighed og med deraf følgende irrationelle handlinger og/eller lavt selvværd fra tidligere erfaringer, måske afledt af dét at være ung i vores komplekse samfund.

Kerneydelse:· Vi tilbyder ophold ( også længerevarende), omsorg, anerkendende relations baseret tilgang til den unge; på den unges præmisser men med vores professionelle tilgang koblet til.

· Vi har en anerkendende relations orienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte unges håb, ønsker og drømme. Vi vægter og vælger vores pædagogiske tilgang individuelt ud fra disse ønsker. Den anerkendende relations orienterede tilgang med udgangspunkt i den enkelte unge, vil altid være vores primære omdrejningspunkt.

· Den unges selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag er vores centrale omdrejningspunkt. Vi ønsker derved at bibringe den unge et positivt livssyn via gensidig respekt, troværdighed og respektfuld kommunikation samt anerkendelse af egne og andres forskelligheder.

Vi har på Ny-start Tilknyttet en seksuelvejleder med flere års erfaring i at vejlede udsatte unge. En del udsatte unge har problemer med seksualiteten, nogle er blevet krænket tidligt i livet, andre krænker selv, eller har dannet sig en seksualitet, der ikke er sund. På Ny Start arbejder vi målrettet med den unges seksualitet, så de fremadrettet har muligheden for at danne sunde relationer til andre og undgå uhensigtsmæssig adfærd.

Kontakt det sociale tilbud