VI KAN IKKE SLUKKE MØRKET, MEN VI KAN TÆNDE LYSET.

Ny Nørremark er et lille midlertidigt botilbud efter serviceloven § 66 og § 107, med lokation i Lejre kommune. Vi har 11 pladser. Vi har mulighed for at tilbyde skærmede pladser.

Ny Nørremark hjælper unge med hjerneskader og hjernemæssige dysfunktioner til at finde deres rette plads i livet. Vi tilbyder en lang række højt specialiserede ydelser og indsatser. Vi har på tværs af Ny Nørremark en fælles ånd, professionalitet og neuropædagogisk faglighed, der hele tiden kan tilpasse sig målgruppens behov, fordi vi har fleksibilitet og vilje til forandring.

Vores målgruppe er unge med medfødte skader på hjernen eller dysfunktioner i hjernen på grund af grov omsorgssvigt. De børn og unge, der indskrives, kan endvidere have tilstødende vanskeligheder, såsom personlighedsforstyrrelse, autismespektrum forstyrrelse, ADHD, udadreagerende adfærd, indad reagerende adfærd, selvskadende adfærd, seksuelt krænkende adfærd, tilknytningsforstyrrelse, eller medfødt hjerneskade.

Ny Nørremark modtager ikke unge med narko- eller alkoholproblemer.

Med Venlig Hilsen
Ny Nørremark 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Midlertidigt botilbud §107

Leder

Jan Bartholmæussen

Visitationsansvarlig

Christoph Bromberg

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse, Hjerneskade medfødt, Omsorgssvigt

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=NSZ-2316&afdelingsid=54c8408d-a03e-42e7-a846-e93d824cbb5a&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kommune

Lejre

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.