fbpx

Fordi vi skal tænde en drøm hos den enkelte

Nordlien er en afdeling med særforanstalninger.

Nordlien er specialiseret og målrettet mod borgere med meget svære problematikker, og det er det ypperste man fagligt kan præstere.

Vi går i opgaven helt ud i petitesser med at analysere opgaven, hvilke rammer og hvilket personale og samarbejdspartnere, der vil være den optimale sammensætning for at løse opgaven med den borger, vi får ind. Vi tager udgangspunkt i den individuelle borger og arbejder ud fra, at alle er forskellige

Derfor er vores relation med borgeren som udgangspunkt anerkendende og individuelt tilrettelagt, og den er altid udarbejdet i et tæt samarbejde med den enkelte borger. Vi arbejder ud fra en tro på, at borgerren gør deres bedste og handler ud fra den bedste mening. Vi ser vores målgruppe som meget konkret tænkende, og de har hver deres grund til at nære mistænkelighed overfor voksne. Det er hos os de ansattes ansvar at giveborgeren de betingelser i hverdagen, som gør, at netop denne borger kan begynde en god og konstruktiv udvikling.

Kontakt det sociale tilbud