fbpx

Nordfyns Ungdomscenter

Nordfyns Ungdomscenters værdigrundlag er, at enhver ung, uanset handicap og udviklingsmuligheder er et unikt individ, som har krav på at få netop den opmærksomhed, omsorg, tryghed og støtte, som er afgørende for den faglige og personlige udvikling.

De unge skal støttes og undervises, så de hver især kan opnå mest mulig selvstændighed og få flest mulige redskaber til at leve et så værdigt og selvstændigt liv, som deres handicap giver mulighed for.

Hele Nordfyns Ungdomscenters pædagogiske tilgang bygger på den anerkendende og relationelle tilgang, som er med til at styrke selvværdet hos de unge. Det skal bygge ligeværd og respekt for den enkelte og dennes baggrund. Samtidig er det vigtigt at skabe en struktureret og genkendelig hverdag med tydelige rammer, hvor dialogen er i højsædet.

Kontakt det sociale tilbud