fbpx

No Name

 

Opholdsstedets pædagogik bygger på gensidig respekt. No Name mener, at hoved parten af de unges vanskeligheder er grundet i, miljømæssige påvirkninger gennem deres opvækst. Man respekterer de unges baggrund, uden at bruge den som undskyldning for at den unge ikke kan videreudvikle sig både fagligt og personligt.

Opholdsstedet arbejder ud fra kerneværdier som tryghed – anerkendelse – og udfordringer i alle sammenhænge. Som teoretisk referenceramme vægter man konsekvenspædagogikken i dagligdagen, da man vil lære de unge, at ens handlinger altid har konsekvens. Sideløbende hermed har opholdsstedet erfaring i, at relations pædagogik som grundsten i arbejdet med de unge, giver store muligheder for udvikling og læring for hver enkelt ung.

Dannelse er en stor del af opholdsstedets pædagogik. Der er megen fokus på at give de unge redskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i sociale relationer på en acceptabel måde. Derfor vægtes undervisning, viden, læring og færdigheder, som gør de unge i stand til at danne selvstændige holdninger og meninger. Der undervises på flere plan og med afsæt i mange forskellige metoder.

Det er No Name`s hensigt, at fastholde de unge i et længerevarende behandlingsprogram, der via en indholdsrig og betydningsfuld hverdag med aktiviteter, motivation og udfordringer, udvikler dem. Et ophold indebærer bl.a. vandreture i Sverige/Norge med klattring/rapelling, samt faldskærms og dykkeraktiviteter.

Fællesskabet vægtes højt på No Name og man forsøger kontinuerligt at vise de unge, at de har en rolle i fællesskabet hvor dynamikken i en gruppe er væsentlig. Hermed trænes de unge i hensigtsmæssige normer og pli og kan over tid lære, at det at bidrage til fællesskabet, kan blive en nydelse i sig selv, at gøre noget for andre.

Kontakt det sociale tilbud