fbpx

Opholdssted i Gribskov, Morelhuset lægger vægt på, at barnet og den unge skal opleve at bo sammen på en måde, der minder om et nært og tæt familieliv, og de vil opleve de hændelser og begivenheder, der knytter familier sammen.

Uledsagede flygtninge- børn og unge der er sårbare og skrøbelige, og som har brug for mere omfattende omsorg.

Morelhuset kan modtage 9 børn og unge.

Opholdet på det socialpædagogiske opholdssted for flygtningebørn, Morelhuset kan forlænges til det 23. år efter servicelovens § 76, omhandlende udslusning. Målgruppen i Morelhuset er fortrinsvis uledsagede flygtninge- og asylansøgere børn og unge der har brug for et hjem, eller sårbare og skrøbelige børn og unge, som har behov for mere omfattende omsorg, end der er mulighed for på børne- og ungecentrene. Vi er åbne over for danske børn og unge der vil passe i denne gruppe.