fbpx
Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Personfarlig kriminalitet
Anden kriminalitet end personfarlig kriminalitet
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Richard Børge Rasmussen

Diagnose

Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år