fbpx

Mikkelshøj

På Mikkelshøj er den involverende og anerkendende pædagogik i højsæde. Kerneydelsen er at forberede de unge mennesker på overgangen fra barn til voksen og hjælpe det unge menneske i gang med den proces at erkende egne muligheder. Vi arbejder sammen med den unge hen imod målet at opdage egne ressourcer og at ophøje disse til kompetencer. Dette gælder de praktiske, som sociale kompetencer. Vi forsøger gennem aktiviteter, der er velkendte og overskuelige, at give det enkelte unge menneske oplevelsen af at kunne noget, og at det ikke er farligt at prøve noget nyt. I de fysiske rammer ligger muligheden for at opøve de praktiske rutiner, der er nødvendige for senere at kunne klare sig selvhjulpen, evt. i et bofællesskab. Hvert enkelt menneske er unikt og bør behandles som sådan. Systematikken bør derfor tage afsæt i det enkelte menneske og være forskellig fra menneske til menneske. På baggrund af en resourceafdækning udfærdiges en individuel handleplan der justeres på de halvårlige statusmøder.Mål og delmål fastsættes i tæt samarbejde mellem beboeren og kontaktpædagogen og fremgår af den individuelle handleplan. Denne justeres som minimum på de halvårlige statusmøder eller efter behov. Vi vælger fra institutionens side det synspunkt, at de unge mennesker der forlader stedet som langt mere modne og selvsikre på egne evner og muligheder, gør det i kraft af det samarbejde mellem dygtige pædagoger på den ene side, og motiverede unge mennesker på den anden, som har præget opholdet på stedet.

Aktiviteter søger vi på Mikkelshøj at strukturere, så den er overskuelig og opgaverne lette at genkende. Vi anvender i udstrakt grad billeder og tavler i vores kommunikation, og i et vist omfang ”tegn til tale”. Dagen starter med morgenmad. Herefter er der en række opgaver der skal løses som er tilpasset den enkeltes evner og formåen. Kl. 9 mødes alle og dagens aktiviteter og moduler snakkes igennem. Omkring kl. 15 afsluttes den del af dagen og resten af tiden bruges på bad, tøjvask, hygge på værelset i et af fællesrummene. Beboerne har på skift maddag og sørger sammen med en pædagog for aftensmaden.

Dagligdagen er på Mikkelshøj opdelt i en række forskellige moduler.

Vi tilbyder: Handicapridning & Dyr. Personalet har uddannelser indenfor handicapridning. Vi har vores egen udendørs ridebane. Kost & Sundhed. Vi har en holdning til kosten. Kost er ikke bare at sætte sig til bords, men også at lære at lave en madplan, købe fordelagtigt ind, overholde ganske enkle regler for hvad der er sund og nærende kost, og endelig, hygge sig i et køkken – også når det skal gøres rent. It & Kommunikation. I dette modul er de unge mennesker selv ansvarlige for indhold og billeder. Der arbejdes overordnet med formidling der munder ud i et nyhedsbrev. Kend din by retter sig mod behovet for eksempelvis at kunne ordne bankforretninger, aftale tid hos frisøren, købe tøj eller opøve en større trafiksikkerhed. En træning i det at kunne færdes mere selvstændigt i byen; færdigheder der for de flestes vedkommende bliver aktuelle, når de unge mennesker senere flytter i en mere varig foranstaltning. Individ & Samfund diskuterer stort og småt. Det er forummet hvor man måske ser en film sammen, snakker ungdomsliv, seksualitet, omgangstone, socialitet, forældre eller blot har lyst til lige at vende et emne der fylder. Udeholdet er ligeledes et modul man kan få lov at prøve kræfter med. De store udearealer, haven og bygninger kræver naturligvis vedligeholdelse, der er hegn der skal tjekkes osv. Er man over 18 er det muligt at tage ”Kørekort” til plænetraktoren og andet af det mekaniserede grej. Motorik & Bevægelse her svedes en gang om ugen. Vi har vores eget motionsrum, ligesom vi også regelmæssigt benytter os af et tilbud om spinning. I vinterhalvåret er vi desuden i svømmehallen, ugentlig.

 

Kontakt det sociale tilbud