Antal ledige pladser: 1

Melius Husene

Melius Husene er en privat bosted, som i samarbejde med kommuner tilbyder boliger til borgere med særligt omsorgsbehov. På Melius Husene kan unge voksne få lov til at opleve et ungdomsliv, og gennem fællesskab, nærvær og støtte opnå færdigheder de kan benytte i deres voksenliv.

Melius Husene er certificeret som friplejeboligleverandør af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, og leverer ydelser under §83, §85, §87 og §102.

Bostedet Melius Husene er målrettet borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der evner at indgå i fællesskab med ligesindede.  Bostedet henvender sig primært til borgere over 18 år med højresidig hjerneskade, udviklingshæmning eller psykosociale vanskeligheder med det sigte, at etablere et bosted hvor unge og voksne borgere kan få lov til at opleve et liv i fællesskab med andre og gennem ansvar og selvstændighed opnå færdigheder, de kan benytte i deres videre liv.

Kontakt det sociale tilbud

Diagnose

ADHD, Asperger, Autisme, Hjerneskade, Kognitivforstyrrelse, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Antal ledige pladser

1

Kommune

Sorø

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.

image