fbpx

Marstal Ældrecenter

Der er i alt fire plejecentre i Ærø Kommune:

  • De Gamles Hjem i Rise
  • Gilleballehus i Ærøskøbing
  • Marstal Ældrecenter i Marstal
  • Søkilden i Ærøskøbing

Selvbestemmelse

På de ærøske plejehjem sættes det højt, at du har mulighed for at bevare ansvaret for dit eget liv, din døgnrytme og dine interesser.
Vi arbejder sammen med dig på at bevare eller styrke dine færdigheder, så du så længe som muligt kan gøre, som du har været vant til.

Det er ikke meningen, at du skal passe ind i bestemte rutiner.
Du kan som udgangspunkt gøre, hvad du har lyst til og har lavet aftaler om.

Du bestemmer således selv over din lejlighed, hvornår du vil stå op, og hvornår du vil i seng, hvad du vil opleve, og hvad du vil deltage i.

Du har desuden medbestemmelse på alle beslutninger, der træffes vedrørende dagligdagen på stedet.

Boligen
Når du bor på plejehjem, bor du på kontrakt med boligforeningen Det Ærøske Boligselskab, som udfærdiger den egentlige kontrakt og opkræver huslejen via PensionDanmark.

Plejeboligen er en selvstændig lejlighed med tekøkken og et stort badeværelse.
Nogle lejligheder har egen terrasse.
Tilknyttet plejeboligen er en fælles spisestue, hvor du har mulighed for at deltage i fælles måltider, fester, hygge og se tv i fællesskab med andre beboere.

Personalet
Personalet har som fagpersoner til opgave at være medvirkende til:

  • at det, du selv kan, skal bevares
  • at det, du har svært ved, skal styrkes
  • at det, du ikke kan, skal du have støtte til

Derfor vil træning og hjælp til selvhjælp være det gennemgående i omsorg og pleje og i alt, hvad der samarbejdes om.

Kontaktperson
Hver beboer har en kontaktperson.
Kontaktpersonen aftaler med dig og dine pårørende, hvordan din dagligdag fungerer bedst.
Der laves aftaler som nedskrives og som følges af alle døgnet igennem.

 

Kontakt det sociale tilbud